Voiko selkälihaksesta ennustaa leikkaustuloksen?

Komplikaatioita lisäävät mm. potilaan huono ravitsemustilanne, lihavuus, ikä, tupakointi ja päivystystilanne. Mutta ennustaako potilaan selkälihaksen paksuus leikkauskuolleisuutta?

Useimpia kirurgeja ja luonnollisesti potilaita kiinnostaa varmasti, onnistuuko suunniteltu leikkaus ja millä todennäköisyydellä. Tiedämme, että hyvin monet ympäristöstä, taudista, potilaasta ja kirurgista riippuvat tekijät selittävät leikkaustuloksia. Komplikaatioita lisäävät mm. potilaan huono ravitsemustilanne, lihavuus, ikä, tupakointi ja päivystystilanne. Mutta ennustaako potilaan selkälihaksen paksuus leikkauskuolleisuutta?

Allekirjoittaneelle tuli uutena ja yllätyksellisenä tietona, että lannelihaksen pinta-ala tai selkärangan viereisten (paraspinaalisten) lihasten kunto voisivat korreloida leikkaustulokseen.

Michiganilaiset tutkijat ovat selvitelleet asiaa tietokonetomografialla (TT). Yhteensä 1 309 potilaan leikkausta edeltävät (< 90 vrk) vartalon TT-kuvat analysoitiin huolella Th12-nikaman tasolta mittaamalla selkälihasten kunto, läpimitta ja rasvoittuminen. Päätemuuttujana oli leikkauskuolleisuus vuoden sisällä.

Alimman rintarangan kohdalla paraspinaalihasten poikkimitta oli potilasotoksessa normaalisti jakautunut ja oli vahvasti yhteydessä myös lannelihasten poikkimittaan. Pienentynyt paraspinaalilihaksen poikkimitta korreloi vahvasti leikkauskuolleisuuden kanssa sekä ­naisilla että miehillä.

Iso selkälihaksen poikkimitta vähensi siis merkittävästi kuolleisuutta. Amerikkalaiset tutkijat pohtivat, että objektiivinen leikkausta edeltävä fysiologisen ja anabolisen kunnon mittari (esimerkiksi selkälihasten paksuus tietokonetomografialla mitattuna) on parempi kuin perinteellinen kirurgin potilaasta arvioima ”eyeball test” eli ”nenänpääindeksi”.

Samat tutkijat ovat aiemmin selvitelleet sarkopenian eli lihaskadon ennustearvoa leikkaustuloksissa. Leikkausta edeltävät fysiologiset reservit ja ravitsemus ovat ennusteen kannalta tärkeitä erityisesti silloin, kun leikkaamme vanhuksia. Tutkijat painottavat pohdinnassa, että paraspinaalilihasten morfometrinen kuvantaminen voidaan myös tehdä kaikukuvauksella, ja kun nykyään lähes jokaiselle potilaalle on TT-kuvaus jo tehty, niin selkälihasten arvio ei vaadi uusia kuvauksia.

Erityisesti syöpä-, elinsiirto- ja aorttakirurgiassa hyödytään kunnollisesta potilaan yleistilan arvioinnista ennen leikkausta.

Suomessa tuskin lähiaikoina tullaan mittailemaan selkälihaksia ennen leikkausta, mutta potilaan kuntoon ja ravitsemukseen on syytä kiinnittää enemmän huomiota erityisesti vanhuksilla, jos aiotaan parantaa leikkaustuloksia.

Lähde:
Canvasser LD ym. Paraspinous muscle as a predictor of surgical outcome. J Surg Res 2014;192:76–81.

Kirjoittaja:
Hannu Paajanen
Gastrokirugian professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 48/14