Voimakkaammilla statiineilla suurempi yhteys diabetesriskiin kuin miedommilla

Atorvastatinilla, rosuvastatinilla ja simvastatiinilla oli suurempi yhteys diabetesriskiin kuin pravastatiinilla, toteaa BMJ:n tutkimus.

BMJ:ssä julkaistun kanadalaistutkimuksen mukaan voimakkaammat statiinit kasvattavat enemmän yhteyttä diabeteksen riskiin kuin miedommat statiinit.

Diabeteksen absoluuttinen riski oli 31–34 tapausta 1 000:ta henkilöä kohti, kun potilaat käyttivät atorvastatiinia ja rosuvastaniinia. Jos potilaille oli määrätty simvastatiinia, diabeteksen absoluuttinen riski oli 26 tapausta 1 000:ta henkilöä kohti. Pravastatiinin kohdalla kyseinen riski oli 23 tapausta 1 000:ta henkilöä kohti.

Tulokset olivat samansuuntaisia käytettäessä statiineja primaari- tai sekundaaripreventiossa.

Tutkimuksessa käytiin läpi 1,5 miljoonan yli 66-vuotiaan henkilön potilastiedot. Tutkimukseen osallistuneet olivat käyttäneet statiineja vuosina 1997–2010. Aineistossa olivat mukana potilaat, jotka olivat vasta aloittaneet statiinien käytön ja joilla ei ollut diabetesta tutkimuksen alkaessa.

Ei muutoksia hoitokäytäntöihin

– Tämä rekisteritutkimus on varsin huolellisesti tehty. Diabetesriskin ja statiinien yhteys on kyllä tunnettu jo useiden aikaisempien tutkimusten perusteella, vaikka mekanismi on vielä epäselvä, toteaa LKT, dosentti, Leo Niskanen Fimeasta.

Niskasen mukaan uusi tieto tutkimuksessa on se, että mitä heikompi statiinin teho oli, sitä pienempi oli yhteys diabeteksen riskiin.

– Erilaiset valikoitumisharhat ovat mahdollisia rekisteritutkimuksissa. Tässä tutkimusharhaa on todennäköisesti se, että potilaat, joille oli määrätty miedompia statiineja, ovat muutenkin matalan riskin potilaita.

Leo Niskanen sanoo, että nämä tulokset eivät anna aihetta muuttaa hoitokäytäntöjä. Lääkehoitoja arvioitaessa pitää katsoa hyötyjen ja haittojen suhdetta kokonaisuutena.

– Kun statiinihoito on oikein kohdennettu, hoidon hyödyt ovat paljon suuremmat kuin siihen liittyvät haitat, hän summaa.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.