Voimisteluseura ja kouluterveydenhuolto tukevat perheitä lasten painonhallinnassa

Lasten lisääntynyt liikunta, vanhempien vertaiskokemukset ja tunne tasa-arvoisesta kohtelusta ryhmässä aktivoivat vanhempia painonhallintaan.

TtM Katri Virtasen väitöstutkimuksen mukaan lasten painonhallinnassa saadaan rohkaisevia tuloksia perheliikunnan avulla. Kymmenen oululaista perhettä osallistui vuoden ajan voimisteluseuran mahdollistamaan lasten painonhallintaa tukevaan ryhmään. Lapsille ja vanhemmille olivat omat ohjaajat ja kerran kuukaudessa kaikki liikkuivat yhdessä.

Lasten lisääntynyt liikunta, vanhempien vertaiskokemukset ja tunne tasa-arvoisesta kohtelusta ryhmässä aktivoivat vanhempia painonhallintaan. Lapset iloitsivat omasta liikuntaryhmästään ja onnistumisen kokemuksia saatuaan rohkaistuivat myös urheiluseurojen harjoituksiin.

Perhedynamiikalla (toimivuudella) näyttää olevan merkitystä lasten liikapainoisuudessa. Lapset reagoivat herkästi syömällä muutoksiin elämässään. Kouluterveydenhuollon työtapoja tulee kehittää tukemaan perheen kokonaistilannetta, josta lapsen lihavuus saattaa olla seurausta.

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää uutta tietoa ja keinoja, joilla kouluterveydenhuolto ja voimisteluseurat yhteistyössä voisivat auttaa liikapainoisten lasten perheitä painonhallinnassa. Suomen voimisteluliiton toimijat (n = 243) ja Oulun läänin kouluterveydenhoitajat (n = 147) vastasivat kyselyyn vuonna 2006 ja 2009. Tutkimusryhmään kuuluvat perheet haastateltiin ja perheenjäsenten painoa ja vyötärönympärystää seurattiin mittauksin. Vastaukset analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä.

TtM Katri Virtasen väitöskirja "`Äiti, täällä on toisia samanlaisia, ku mä!`. Voimisteluseura ja kouluterveydenhuolto perheiden tukena lasten painonhallinnassa ("Look mummy, there are others like me here!". Gymnastics association and school health care supporting families in children`s weight control) tarkastettiin 12.10. Oulun yliopistossa.

Kuva: Pixmac