Vuokralääkärien pätevyyttä ei kyetä aina varmistamaan

Valvira on saanut aiempaa enemmän ilmoituksia ensihoitoon liittyvistä ongelmista.

Vuokralääkärien käyttöön liittyy kunnissa ongelmia, kertoo Valviran raportti. Raporttiin on koottu havaintoja sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksesta ja valvonnasta.

Virasto on saanut useita huolestuneita yhteydenottoja etenkin terveyskeskuksen ylilääkäreiltä, jotka eivät pysty käytännössä selvittämään, millainen pätevyys vuokrafirman lähettämällä lääkärillä on.

Ylilääkärit saavat välitysfirmalta nimilistat lääkäreistä, mutta töihin voi kuitenkin tulla lääkäri, jonka nimi puuttuu listalta. Ylilääkäri ei kiireessä pysty selvittämään jokaisen vuokralääkärin osaamista ja mahdollista ohjauksen tarvetta riittävän hyvin.

Tilanne ei välttämättä korjaudu reklamoinnilla. Valviran mukaan sopimusrikkomukset saattavat myös jäädä terveyskeskuksissa dokumentoimatta eikä reklamaatioita tehdä.

Valvira toteaa, että etenkin ympärivuorokautisen päivystyksen pitäisi perustua alueen palvelujärjestelmän ja toimintamahdollisuudet tuntevan henkilökunnan varaan.

Ensihoidosta ilmoituksia

Valvira on saanut aiempaa enemmän ilmoituksia ensihoitoon liittyvistä ongelmista. Viraston mukaan melko yleinen ongelma on se, että sairaankuljetustehtävissä toimivat ensihoitajat eivät konsultoi lääkäriä ennen kuin he päättävät, etteivät kuljeta potilasta hoitoon. Monissa tapauksissa tarvittaisiin lääkärin konsultaatiota.

Viraston mukaan ensihoidossa saatetaan myös luottaa liikaa konetutkimuksiin, kuten veren happiosapainearvon lukemiin eikä potilaalle tehdä riittävän hyvää kliinistä tutkimusta.

Valvira on nyt aloittanut selvityksen ensihoidon toimintatavoista.

Päivystyksissä triage-ongelmia

Raportti tuo esiin myös puutteita hoidon tarpeen arvioinnissa.

Lue lisää: Kun huumori loppuu

Viraston tietoon on tullut tapauksia, joissa yhteispäivystysvastaanoton triage-hoitaja on ohjannut selvästi kiireellistä erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita terveyskeskuspäivystykseen tai oman terveysaseman vastaanotolle.

Virasto muistuttaa, että etenkin lasten ja vanhusten ensiarvio on lääketieteellisesti vaativaa.

Myös terveyskeskusten hoitajavastaanotto ennen lääkärille pääsyä on herättänyt huolta. Tietoon on tullut tapauksia, joissa portinvartijan asemassa oleva hoitaja ei ole osannut tehdä oikeaa arviota ja lääkäriin pääsy ja diagnoosi ovat viivästyneet.

Vakavia vaaratilanteita on syntynyt esimerkiksi raskausmyrkytyksestä kärsivien odottajien hoitoon ohjauksessa.

Puutteita on havaittu mm. myös lasten ja nuorten ikäkausitarkastusten toteuttamisessa, huumetestien tulkinnassa sekä aikuisten ADHD:n diagnosoinnissa ja hoidossa.

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Sami Perttilä