WHO vaatii kaikkien lääketutkimusten julkaisemista

Monien tiedelehtien mukaan kyseessä on mittava edistysaskel terveydenhuollon suunnittelun kannalta.

Ihmiseen kohdistuvien lääketutkimusten tulosten tulee Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan olla saatavilla vuoden kuluessa tutkimuksen päättymisestä ja ne tulee julkaista vertaisarvioidussa tiedelehdessä kahden vuoden kuluessa.

Kuten WHO päätti vuonna 2005, tutkimukset tulee ennakkorekisteröidä Euroopan Unionin rekisteriin (EU-CTR) ja Yhdysvalloissa vastaavaan ClinicalTrials.gov -rekisteriin. Menettelyä perustellaan eettisin syin, ja se kattaa myös vanhat, toistaiseksi vielä julkaisemattomat tutkimukset.

WHO:n mukaan uudistuksen toteutus vaatii sekä kannustimia että täydentävää lainsäädäntöä. Avainasemassa ovat eettiset komiteat, lääkeviranomaiset, tutkijoiden ammattijärjestöt, tutkimusten teettäjät, tutkijat ja tutkimusten rahoittajatahot. Aivan keskeistä on julkaista tulokset kaikista interventiotutkimuksista, joissa tutkittavan koskemattomuuteen puututaan tutkimuksesta aiheutuvista syistä.

Cochrane Library ja tiedelehdistä muun muassa BMJ ja PLOS Medicine toteavat WHO:n vaatimuksen olevan mittava edistysaskel terveydenhuollon suunnittelun kannalta ja se takaa myös terveydenhuollossa toimiville pääsyn tietoon tutkimustuloksista.

Lähde:
BMJ 2015;350:h1987, www.cochranelibrary.com (20.4.2015) ja PloS Med 2015;12(4):e1001819

Kirjoittanut:
Juhana E. Idänpään-Heikkilä
lääketieteen professori

Kuva:
Panthermedia