Yhä useampi vanhus pitkäaikaishoidossa viimeisinä vuosina

70 vuotta täyttäneiden pitkäaikaishoito viimeisinä elinvuosina yleistyi 2000–2011.

Vanhusten pitkäaikaishoito keskittyy viimeisiin elinvuosiin Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan. 70 vuotta täyttäneiden pitkäaikaishoito viimeisinä elinvuosina yleistyi 2000–2011. Tämä liittyi erityisesti siihen, että viimeisiä vuosiaan elävät ovat yhä vanhempia. Ikäryhmien väliset erot ovat merkittäviä: vuonna 2011 27 prosenttia 70–79-vuotiaista, 49 prosenttia 80–89-vuotiaaksi eläneistä ja 67 prosenttia yli 90-vuotiaista oli pitkäaikaishoidossa ainakin jonkin aikaa kahden viimeisen elinvuotensa aikana.

Pitkäaikaishoito väheni tutkimusaikana niiden joukossa, joilla oli vielä vähintään kaksi elinvuotta edessä. Viimeisiä vuosia elävien ja pidempään elävien ero pitkäaikaishoidon käytössä kasvoi, ja pitkäaikaishoito keskittyi yhä enemmän elämän viimeisiin vuosiin.

Pitkäaikaishoito on kuitenkin yleistä hyvin korkeassa iässä myös ennen viimeisiä elinvuosia: joka neljäs 90-vuotias oli pitkäaikaishoidossa jo aiemmin kuin kaksi vuotta ennen kuolemaansa.

Tutkimuksessa käytettiin rekisteriaineistoa. Pitkäaikaishoitoa verrattiin niillä, jotka elivät kahta viimeistä vuottaan niihin, jotka olivat samanikäisiä, mutta elivät vähintään kaksi vuotta pidempään. Tapaus-verrokkipareja oli 315 458. Tutkitut pitkäaikaishoitomuodot olivat vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoito terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Tutkimus on osa Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet (COCTEL) -hanketta.

kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia