Kotihoito valvonnan kohteeksi

Valvira ja aluehallintovirasto aikovat valvoa ikäihmisten kotihoitoa suunnitelmallisesti tänä vuonna.

Adobe/AOP

Valviran ja aluehallintoviraston valvontahavainnoissa on selvinnyt, että kotihoidon palveluissa on parannettavaa muun muassa henkilöstön riittävyydessä, palvelujen oikea-aikaisuudessa ja lääkitysturvallisuudessa.

Kehittävää on myös ns. omavalvontasuunnitelmissa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumisessa käytännössä.

Valvonnan tarvetta vahvistavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreet seurantatiedot, joiden mukaan ikäihmisten kotihoidon käyntimäärät laskivat merkittävästi vuonna 2022 verrattuna aiempiin vuosiin.

Kotihoidon palvelujen järjestäminen hyvinvointialueilla sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen omavalvonta ovat Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman osa-alueita 2023.

Sote-alalle tarvitaan lisää ammattilaisia

Kotihoidon palvelujen laatu ja turvallisuus edellyttävät riittävän koulutettua sekä määrällisesti riittävää ja ammatillisesti osaavaa henkilöstöä.

Määrältään riittämätön ja kuormittunut henkilöstö lisää työssä tapahtuvien virheiden ja vaaratilanteiden riskiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rekrytoinnit kotihoitoon ovat puolessa vuodessa vähentyneet lähes viidenneksellä.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.