Yhdysvaltojen uudet dyslipidemian hoitosuositukset eroavat vähän suomalaisista

Yhdysvaltalaisissa uusissa suosituksissa ei käytetä numerotavoitteita määriteltäessä LDL-kolesterolin tavoitetasoa riskinarvion pohjalta.

Yhdysvalloissa on julkaistu uudet dyslipidemian hoitosuositukset, joista NEJM kertoi.

Sydänliiton ylilääkäri Mikko Syvänne sanoo, että näissä suosituksissa on pieniä vivahde-eroja suomalaisten ja eurooppalaisten hoitosuositusten kanssa.

Suurin ero on se, että yhdysvaltalaisissa uusissa suosituksissa ei käytetä numerotavoitteita määriteltäessä LDL-kolesterolin tavoitetasoa riskinarvion pohjalta. Suomessa katsotaan, että sydän- ja verisuonitauteja sairastavilla LDL-kolesteroli pitäisi olla alle 1,8 mmol/l tai LDL-kolesterolin täytyisi vähentyä 50 %. Yhdysvaltaisissa hoitosuosituksissa korostetaan statiinihoidon intensiivisyyttä.

Lue lisää: Triglyseridit koholla?

Yhdysvalloissa suositellaan nyt kaikille sepelvaltimotautia sairastaville suuriannoksista statiinihoitoa: atorvastatiinia joko 80 mg tai 40 mg taikka rosuvastatiinia 20 tai 40 mg. Jos potilaalla on ongelmia suuriannoksisen statiinihoidon kanssa, hänelle suositellaan pieniannoksista hoitoa, Syvänne huomauttaa.

Huomio terveen statiinihoitoon riskinarvion perusteella

Yhdysvaltalaisissa suosituksissa otetaan hyvin selkeästi kantaa terveen ihmisen statiinihoidon puolesta silloin, kun riskinarvioinnilla todetaan suurentunut sepelvaltimotaudin riski.

Suuren riskin potilaat hoidetaan statiineilla aina ja terveille tehdään riskinarvio. Niille, joilla on arvion mukaan suuri sepelvaltimotaudin riski, aloitetaan statiinihoito vähintäänkin kohtuullisella annoksella, jos elämäntapahoito ei riittävästi korjaa tilannetta.

Yhdysvaltalaiset suositukset katsovat, että diabetesta sairastavat 40–75-vuotiaat ovat suuren riskin potilaita. Jos diabetespotilaat ovat nuorempia tai vanhempia kuin kyseisessä ikäjakaumassa, kehotetaan noudattamaan harkintaa aloitettaessa statiinihoitoa.

Ulla Toikkanen
toikkanen

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.