Ylipaino suomalaisten mielestä suurin terveysuhka

Suomalaiset pitävät suurimpina terveysuhkina ylipainoa, liian vähäistä liikuntaa ja liiallista alkoholinkäyttöä, kertoo Lääkäriliiton, Apteekkariliiton ja Lääketietokeskuksen kysely.

Ylipaino, liian vähäinen liikunta ja liiallinen alkoholinkäyttö ovat suomalaisten mielestä suurimmat uhat terveydelle, kertoo Apteekkariliiton, Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen teettämä kysely.

Taloustutkimuksen kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka suurena terveysuhkina he pitävät annettua 14:ää tekijää suomalaisten terveydelle.

Erittäin tai melko suurena uhkana terveydelleen suomalaiset pitävät ylipainoa (86 % vastaajista), liian vähäistä liikuntaa (83 %), liiallista alkoholinkäyttöä (83 %), tupakointia (76 %) ja epäterveellistä ruokavaliota (74 %).

Yli puolet vastaajista katsoi, että myös huumeet (69 %), istumatyö (58 %) ja antibioottiresistenssi (56 %) ovat erittäin tai melko suuri uhka suomalaisten terveydelle.

Vähäisimpinä terveysuhkina pidetään digitalisaatiota (31 %), eli tietotekniikan käytön leviämistä kaikille elämänalueille, HIV/AIDS:ia (32 %), sikainfluenssaa tappavampaa pandemiaa (33 %), rokotusvastaisuutta (38 %), ilmastonmuutosta (39 %) ja lääkeväärennöksiä (45 %).

Naiset ja yli 50-vuotiaat arvioivat lähes kaikki tutkitut tekijät keskimääräistä suuremmiksi uhkiksi terveydelle.

– Valtaosa suomalaisista pitää suurimpina terveysuhkina tekijöitä, joihin voi ainakin jossakin määrin itse vaikuttaa. Näyttää myös siltä, että mitä korkeampi koulutus, sitä harvemmin tutkitut tekijät koetaan terveysuhiksi rokotusvastaisuutta ja ilmastonmuutosta lukuun ottamatta, tulkitsee tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy:stä.

Rokotuskriittisyys lisääntynyt hieman

Tutkimuksessa kysyttiin myös suhtautumista rokotuksiin. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta suhtautui rokotuksiin erittäin (48 %) tai melko (42 %) myönteisesti, eikä viimeaikainen rokotusten käsittely mediassa ole muuttanut suhtautumista niihin. Näin arvioi 68 prosenttia suomalaisista. Noin viidesosa (19%) kuitenkin vastasi suhtautumisensa rokotuksiin muuttuneen kielteisemmäksi. Myönteisemmäksi oli muuttunut joka kymmenennen (11 %) suhtautuminen.

Myönteisimmin rokotuksiin suhtautuvat akateemisesti koulutetut, toimihenkilöt ja asiantuntijatehtävissä toimivat.

Taloustutkimus Oy toteutti Aikamme terveysuhat -tutkimuksen Suomen Apteekkariliiton, Suomen Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin noin tuhat 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttia suuntaansa.

Kuva: Panthermedia