Ylipainon ja geenin yhteisvaikutus suurentaa lasten maksa-arvoja

Jo kahden vuoden seurannan aikana maksa-arvot suurenivat ylipainoisilla geenimuunnosta kantavilla lapsilla selvästi enemmän muihin lapsiin verrattuna.

Terveelliset elintavat ovat jo lapsuudessa tärkeitä maksan rasvoittumisen ehkäisemiseksi – erityisesti riskigeenin kantajilla. Lasten ALAT-arvo suurenee, jos he ovat ylipainoisia ja heillä on yleinen PNPLA3-geenin muunnos. Näin kertoo Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus.

Kyseisen geenimuunnoksen tiedetään edistävän aikuisten maksan rasvoittumista. PNPLA3-geenin muunnos estää maksassa triglyseridirasvojen hajoamista ja edistää maksan rasvoittumista. Geenin yhteyttä maksan rasvoittumiseen on aikaisemmin tutkittu vähän lapsiaineistoissa, eikä aiheesta ole aiempia seurantatutkimuksia.

Jo kahden vuoden seurannan aikana maksa-arvot suurenivat ylipainoisilla geenimuunnosta kantavilla lapsilla selvästi enemmän muihin lapsiin verrattuna.

Geenimuunnos ilman ylipainoa ei suurentanut maksa-arvoja. Havainnot viittaavat siihen, että nimenomaan ylimääräisen rasvakudoksen ja geenimuunnoksen yhteisvaikutus aiheuttaa maksa-arvojen suurenemisen jo lapsuusiässä. Myös pelkkä ylipaino ilman geenimuunnosta oli yhteydessä korkeampiin maksa-arvoihin, mutta geenimuunnos pahensi tilannetta merkittävästi.

Tutkimustuloksen kansanterveydellistä merkitystä korostaa se, että 41 prosentilla tutkimukseen osallistuneista lapsista oli rasvamaksan riskiin liitetty PNPLA3-geenin muunnos ja 15 prosenttia lapsista oli ylipainoisia.

Tutkimukseen osallistui 481 tervettä, lähtötilanteessa 6–8-vuotiasta tyttöä ja poikaa Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksesta.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Pediatric Obesity –lehdessä.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia