Älä tuputa ruokaa lapselle — siitä voi olla haittaa

Ruoan tuputtaminen saa syömisen säätelyn häiriintymään ja voi altistaa ylipainolle.

Syötä lasta, kun hän ilmaisee olevansa nälkäinen.
Adobe/AOP
Syötä lasta, kun hän ilmaisee olevansa nälkäinen.

Yksilön kyky säädellä syömisiään vastaamaan kehon energiatarvetta heikkenee iän myötä.

Terveiden vauvojen kykyä säädellä syömisiään tutkittiin Michiganissa. Kun imeväisille tarjottiin ruokaa tunnin välein, he ylensöivät.

Kohorttitutkimukseen osallistui 175 äiti-lapsiparia. Tutkittavat olivat täysiaikaisesta raskaudesta, raskauden kestoon nähden normaalipainoisina syntyneitä.

Kun imeväisille tarjottiin ruokaa tunnin välein, he ylensöivät.

Tutkimuksessa äidit tarjosivat vauvoille tunnin välein ruokaa kuuden tunnin ajan. Vertailukohtana toimi kuuden tunnin ajanjakso, jolloin äidit syöttivät vauvoja heille tyypilliseen tapaan.

Lasten kykyä säädellä energiansaantiaan arvioitiin vertaamalla normaalin syöttötahdin ja tutkimussyöttötahdin intervsyötön energiansaannin erotusta painokiloa kohden.

Kuten odottaa saattoi, vauvat söivät tavallista useammin ja lyhemmin syöttövälein, kun heille tarjottiin ruokaa tunnin välein.

Interventiossa vauvat söivät kuudessa tunnissa keskimäärin 5,21 kcal/kg enemmän verrokkisyöttöihin nähden. Tulokseen ei vaikuttanut se, söikö lapsi rintamaitoa, korviketta tai lisäruokia. Ero energiansaannissa säilyi 12 kuukauden ikään asti.

Keskimäärin terveet, täysiaikaisina syntyneet vauvat syövät enemmän, jos heille tarjotaan ruokaa usein. Tutkimus korostaakin lasten nälkäviesteihin reagoivaa syöttämistä liiallisen painonnousun ehkäisyssä.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.