Hyvä tietopaketti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä

Runsaasti esimerkkejä sisältävä kirja valottaa sairaudenkuvan monimuotoisuutta terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille ja heidän omaisilleen.

Tämä on ensimmäinen suomenkielinen opas kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Runsaasti esimerkkejä sisältävä kirja valottaa sairaudenkuvan monimuotoisuutta terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille ja heidän omaisilleen.

Kirjan lukemisessa, kuten kaksisuuntaisessa mielialahäiriössäkin, ajoitus on tärkeä. Opas on niin perusteellinen ja laaja, etten voi suositella sitä juuri sairastuneille, vaan heidän tulee saada tietoa asteittain oman vointinsa mukaisesti. Teos sopii kuitenkin potilaille, joiden mieliala on tasainen ja joilla on jo perustiedot sairaudestaan. Muuten lukeminen voi herättää pelkoa: tulevatko minunkin sairauteeni liittymään kaikki kirjassa esitetyt ­asiat: rajut maniat, psykoottiset oireet, itsetuhoisuus ja varhainen eläköityminen.

Elämänaikaisen lääkehoidon merkitystä korostetaan ja tuodaan esille siihen liittyviä psykologisia haasteita sekä mietitään ratkaisukeinoja niihin. Mitä enemmän potilaat ja omaiset saavat tietoa siitä, että kyseessä on biologinen sairaus, sitä helpompi heidän on ymmärtää lääkityksen ja psykososiaalisen hoidon merkitys. Itsehoidossa on keskeistä vuorokausirytmin säännöllisyys, riittävä yöuni ja päihteettömyys.

Kirjassa kuvataan, mitä potilaan tulee tehdä masennuksen tai mielialan kohoamisen esi­oireiden ilmestyessä, ja painotetaan nimenomaan masennukseen ja maniaan liittyviä ajatusvääristymiä ennen varsinaisia sairausjaksoja. Masennusta edeltävät ajatusvääristymät on yleensä helppo tunnistaa, kun taas kohonneen mielialan yhteydessä on monen potilaan helpompi havaita oman käyttäytymisensä muutos. Potilasta kehotetaan heti vointinsa muuttuessa ottamaan yhteyttä hoitavaan tahoon, mikä on hoidon kannalta tärkeää, mutta muodostaa hoitojärjestelmälle huomattavan haasteen.

Kirjoittajien tavoitteena on, ­että potilas tulee oman sairautensa asiantuntijaksi. Tähän opas tarjoaa hyvän työkalun. Teos sopii myös niille ammattilaisille, jotka aloittavat työskentelyn kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien kanssa.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Opas ­sairastuneille ja heidän omaisilleen. 
Minna Sadeniemi, Juhani Aer, Kirsi Jänkälä, Marko Sorvaniemi, Jan-Henry Stenberg. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2013. ISBN 9789516564343. Sivuja 331. 
Hinta 32 e.

Hanna Valtonen

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/2014.