Kelan maksamat lääkekorvaukset vähenivät viime vuonna

Osan korvausten vähenemisestä maksoivat potilaat. He maksoivat omavastuuosuutta korvauksen saajaa kohti koko vuoden 2013 aikana yhteensä keskimäärin noin 9 euroa edellisvuotista enemmän.

Sairausvakuutus korvasi viime vuonna 40,3 miljoonaa reseptiä, eli 3,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Lääkekorvausten kokonaismäärä, 1 273 miljoonaa euroa, väheni edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 prosenttia.

Väheneminen johtui lainmuutosta seuranneesta korvausprosenttien pienentämisestä ja viitehintajärjestelmän ulkopuolisten lääkkeiden hintojen laskusta. Lisäksi useita lääkevalmisteita jäi korvausjärjestelmän ulkopuolelle hintojen laskun takia.

Osan korvausten vähenemisestä maksoivat potilaat. He maksoivat omavastuuosuutta korvauksen saajaa kohti koko vuoden 2013 aikana yhteensä keskimäärin noin 9 euroa edellisvuotista enemmän. Yhteensä 17 prosentilla vuotuinen omavastuu kasvoi yli 20 euroa.

Korvattavia lääkkeitä määräsi vuonna 2013 yhteensä 25 429 lääkäriä, eli 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kela lähetti tämän vuoden toukokuussa viime vuoden lääkemääräyskoosteen postitse lääkäreille, joiden lääkemääräyksiä oli viime vuonna korvattu yli 200 kertaa. Koosteen sai noin 16 200 lääkäriä.

Reseptin keskimääräinen kustannus kasvoi

Useimpien erikoisalojen lääkärien määräämistä lääkkeistä kertyneet korvaussummat pienenivät. Näistä suhteellisesti eniten, 21–27 prosenttia, pienenivät korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärien, gynekologien, ortopedien ja fysiatrien määräämien lääkkeiden korvaukset. Kaikkein suurimpien lääkäriryhmien, eli erikoistumattomien lääkärien ja yleislääketieteen erikoislääkärien korvaussummat pienenivät samaan tapaan kuin kaikkien lääkärien korvaussumma.

Reseptin keskimääräinen kustannus kasvoi edellisen vuoden 44 eurosta 46 euroon. Kalleimpia reseptejä laativat erikoislääkärit, joiden erikoisaloilla käytetään erityisen kalliita lääkkeitä: hematologit (keskimäärin 498 euroa), syöpätautien erikoislääkärit (291 euroa), neurologit (188 euroa) reumatologit (182 euroa), nefrologit (150 euroa) ja infektiosairauksien erikoislääkärit (143 euroa). Suurimpien lääkäriryhmien, eli erikoistumattomien lääkärien, terveyskeskuslääkärien ja yleislääketieteen erikoislääkärien määräämät lääkkeet olivat keskimääräisestä korvatun reseptin kustannuksesta (36 euroa) päätellen useimmiten hinnaltaan edullisia.

Tulehduskipulääkkeiden kärjessä ibuprofeeni

Tämänvuotisen postitse lähetetyn lääkemääräyskoosteen vaihtuvana teemana on kivun hoito.

Kipulääkkeistä ylivoimaisesti eniten käytetään tulehduskipulääkkeitä, joista käytetyin reseptillä määrättävä lääkeaine on ibuprofeeni. Toiseksi käytetyin lääke­aine on parasetamoli yksinään, ja kolmanneksi käytetyin lääkeaine parasetamoli kodeiiniin ­yhdistettynä. Parasetamolin käyttö on viimeksi kuluneina vuosina tasaisesti lisääntynyt.

Eniten korvauksia maksetaan opioideista. Niistä vain kodeiinin yhdistelmävalmisteet ja tramadoli on hyväksytty lääkevaihtoon, eikä niissä juuri ole hintakilpailua. Opioideilla on kipulääkkeistä kolmanneksi eniten korvauksen saajia. Lihasrelaksanteilla on lääkeryhmistä neljänneksi eniten käyttäjiä. Niistä titsanidiini, josta sai korvausta lähes 200 000 potilasta, on viidenneksi käytetyin lääkeaine.

Kirjoittaneet:
Leena K Saastamoinen
FaT, erikoistutkija
Kela, tutkimusosasto
Pekka Koivisto
LKT, dosentti, johtava ylilääkäri
Kela, terveysosasto

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 24/14.