Lääkäriliitto haluaisi suuremman muutoksen lääkekorvausjärjestelmään

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa, että lääkekattoa laskettaisiin ja käyttöön otettaisiin 50 euron alkuomavastuu.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa, että lääkekattoa laskettaisiin ja käyttöön otettaisiin 50 euron alkuomavastuu.

Lääkekorvausjärjestelmän uudistusta pohtineen työryhmän tehtävänä oli mm. helpottaa paljon lääkkeitä tarvitsevien asemaa. Työryhmä ehdottaa, että lääkekattoa laskettaisiin nykyisestä 670 eurosta noin 530 euroon. Lääkekatto tarkoittaa vuotuista lääkekustannusten määrää, jonka täytyttyä potilaan tarvitsee maksaa korvattavista lääkkeistä summa, joka tällä hetkellä on 1,50 euroa lääkettä kohti.

Lääkekaton alentaminen aiheuttaisi lääkekorvausmenojen kasvua. Sen tasaamiseksi työryhmä ehdottaa, että otettaisiin käyttöön 50 euron vuotuinen alkuomavastuu eli tuohon summaan saakka Kela-korvauksia ei saisi lainkaan. Alkuomavastuu ei koskisi alle 18-vuotiaita.

Lääkäriliitto on eri mieltä

Lääkäriliitto on jättänyt työryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteen. Liiton mukaan lääkekatto jää laskemisen jälkeenkin varsin suureksi. Lääkekattoa voisi alentaa enemmänkin, ja vastaavasti alkuomavastuuta voisi nostaa. Pienituloisimmat olisi syytä vapauttaa alkuomavastuusta.

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen olisi kaivannut suurempaa muutosta.

– Pitkin 2000-lukua lukuisat työryhmät ja selvitysmiehet ovat ehdottaneet monimutkaisen, hallinnollisesti raskaan ja mielestämme epätasa-arvoisen järjestelmän uusimista. Viimeistään nyt olisi tarvittu poliittista rohkeutta tehdä todellinen muutos. Rohkeutta todelliseen muutokseen ei löytynyt, sillä vaikka seurauksena olisi tasavertaisempi järjestelmä, jotkut ryhmät menettäisivät korvauksia.

Pärnäsen mukaan käytössä oleva sairausperusteinen korvausjärjestelmä on vanhentunut. Oikeudenmukaisempaa olisi siirtyä kustannusperusteiseen järjestelmään. Tällöin korvauksia saisi aina maksamiensa lääkekulujen mukaan, eikä sen mukaan, miten eri lääkkeet on määritetty korvattaviksi. Valtion lääkekorvausmenoihin järjestelmän muutoksella ei laskelmien mukaan olisi vaikutusta.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.