Kuudella vauvalla kymmenestä on yksityinen sairauskuluvakuutus

Vanhempien taloudellinen tilanne oli yhteydessä vakuutusten hankkimiseen.

Vuonna 2021 kolmasosa kaikista 1–3-vuotiaista lapsista sai Kela-korvausta yksityislääkärikäynneistä.
Adobe/AOP
Vuonna 2021 kolmasosa kaikista 1–3-vuotiaista lapsista sai Kela-korvausta yksityislääkärikäynneistä.

Kuudella kymmennestä vauvasta oli yksityinen sairauskuluvakuutus vuonna 2020. Nelivuotiailla osuus oli hieman pienempi.

Tiedot selviävät FinLapset-tutkimuksen vuosina 2018 ja 2020 tehdyistä kyselyistä.

Vanhempien taloudellinen tilanne oli yhteydessä vakuutusten hankkimiseen. Vaikutusta oli myös vanhempien koulutuksella, perheen lapsimäärällä ja perhetyypillä.

Tyytymättömyys perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin ei ollut vakuutuksen ottamisen syy.

Taloustilanteensa hyväksi kokevissa kahden vanhemman ja yhden lapsen perheissä nelivuotiaista lapsista 72 prosenttia oli vakuutettuja.

Sen sijaan tyytymättömyys perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin ei ollut vakuutuksen ottamisen syy. Vakuutettujen lasten äidit olivat saamiinsa palveluihin yhtä tyytyväisiä kuin ne, joilla ei ollut vakuutusta.

Vakuutusten ottamiseen vaikuttaa palvelujen tarjonta omalla alueella

Vuonna 2021 kolmasosa kaikista 1–3-vuotiaista lapsista sai Kela-korvausta yksityislääkärikäynneistä. Neljännes korvausta saaneista oli helsinkiläisiä tai espoolaisia.

Suurimmat Kela-korvausta saaneiden osuudet olivat kuitenkin suurten kaupunkien ympäristökunnissa, erityisesti Turun ympäristössä. 

– Yksityislääkärikäynneissä on selvää alueellista vaihtelua. Vakuutusten ottamiseen vaikuttaa varmaan yksityisten ja julkisten palvelujen tarjonta, mutta myös mahdolliset alueellisesti elävät käsitykset vakuutuksen ottamisen merkityksestä, sanoo Lastensuojelun keskusliiton erityisasiantuntija Petri Paju tiedotteessa

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.