Lasten ylipaino yhteydessä vanhempien sosioekonomiseen asemaan

Tulokset saatiin yhdistämällä kahden kansallisen rekisterin tietoja.

Tutkimusaineisto kattoi yli 190 000 2–17-vuotiaan lapsen ja nuoren tiedot.
Adobe/AOP
Tutkimusaineisto kattoi yli 190 000 2–17-vuotiaan lapsen ja nuoren tiedot.

Vähemmän koulutettujen ja pienituloisten vanhempien lapset ovat yleisimmin ylipainoisempia, kuin korkeasti koulutettujen ja suurituloisempien vanhempien lapset, selvisi THL:n tutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvisi muun muassa seuraavat seikat:

  • Lihavuuden yleisyys oli 21 prosenttia alakouluikäisillä pojilla ja 14 prosenttia tytöillä, joiden äideillä oli matala koulutus.
  • Korkeasti koulutettujen äitien pojilla vastaava osuus oli 11 prosenttia ja tytöillä 6 prosenttia. Vastaava ero alakouluikäisten poikien ja tyttöjen lihavuuden yleisyydessä havaittiin myös isän koulutustason mukaan.
  • Pienituloissa perheissä alakouluikäisten poikien lihavuuden yleisyys oli pojilla 17 ja tytöillä 11 prosenttia, kun taas suurituloisimpien perheiden pojista vastaava osuus oli 9 ja tytöistä 4 prosenttia.
  • Maaseutumaisissa kunnissa asuvien alakouluikäisten poikien lihavuuden yleisyys oli 19 prosenttia ja tyttöjen 13 prosenttia. Kaupunkimaisissa kunnissa asuvilla pojilla vastaava osuus oli 14 ja tytöillä 8 prosenttia.

Rekisterit merkittävä tietolähde

Tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa vanhempien sosioekonomisen aseman sekä lasten ylipainon ja lihavuuden yleisyyden välisiä yhteyksiä yhdistämällä kahden kansallisen rekisterin, Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksen (Avohilmo) ja Tilastokeskuksen, tietoja.

Tutkimusaineisto kattoi yli 190 000 2–17-vuotiaan lapsen ja nuoren tiedot.

– Kansalliset rekisterit ovat merkittävä ja kustannustehokas tietolähde tutkimukselle. Näin kattavat rekisteritiedot lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä ovat kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuisia. Tämä on mahdollistanut säännöllisen rekisteriseurannan lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä. Tutkimuksemme mukaan jatkossa on mahdollista laajentaa valtakunnallista seurantaa lasten ja nuorten vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan, sanoo kehittämispäällikkö Päivi Mäki THL:stä tiedotteessa.

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.