Lasten ja nuorten ylipaino yleisempää maaseudulla

Mistä erot lasten välillä johtuvat?

Alueiden väliset erot ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä olivat pojilla suurempia kuin tytöillä.
Adobe/AOP
Alueiden väliset erot ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä olivat pojilla suurempia kuin tytöillä.

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus ovat maaseutumaisilla alueilla yleisempiä kuin kaupunkimaisilla alueilla niin alle kouluikäisten, alakouluikäisten kuin yläkouluikäistenkin ikäryhmissä.

Tiedot käyvät ilmi THL:n tuoreesta tutkimuksesta.

Alueiden väliset erot ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä olivat pojilla suurempia kuin tytöillä ja kouluikäisillä suurempia kuin alle kouluikäisillä.

Alueellisia eroja ylipainon yleisyydessä selittävät esimerkiksi väestön koulutus- ja tuloerot sekä mahdollisuudet terveyttä edistäviin ruoka- ja elintapavalintoihin.

Mitä asialle voidaan tehdä?

Eroja ruoka- ja liikuntatottumuksissa voidaan tasoittaa varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Myös järjestöillä on merkittävä rooli terveiden elintapojen edistämisessä, sillä ne tarjoavat monilla alueilla lapsille, nuorille ja lapsiperheille monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa.

– Lasten terveen kasvun ja terveyttä edistävien elintapojen tukemiseksi tarvitaan toimia koko maassa. Yksittäiset toimet eivät riitä, vaan tarvitaan laajaa yhteistyötä, toimia yhteiskunnan eri sektoreilla sekä poliittisia päätöksiä, korostaa kehittämispäällikkö Päivi Mäki THL:n tiedotteessa.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.