Mielen harjoittelun ja liikunnan yhdistäminen parantaa kognitiota

Meta-analyysi yhdisti taiji-, jooga- ja tanssiharjoittelusta tehdyt satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset.

Mielen harjoittelun ja liikunnan yhdistäminen parantaa kognitiota Kuva 1 / 1

Liikunnalla, erityisesti aerobisella, voi olla myönteisiä vaikutuksia kognitioon: lyhyellä aikavälillä se voi parantaa tarkkaavaisuutta, ajattelun nopeutta ja yleistä kognitiota ja pitkällä aikavälillä suojata muistisairaudelta. Viime aikoina on tutkittu myös harjoitteita, joissa kognition, erityisesti toiminnanohjauksen harjoittaminen yhdistyy liikuntaharjoitteluun.

Meta-analyysi yhdisti taiji-, jooga- ja tanssiharjoittelusta tehdyt satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset. Mukaan otettiin 32 tutkimusta, joissa oli yhteensä 3 624 tutkittavaa. Eniten tutkimusta oli taijista.

Mielen harjoittelun ja liikunnan yhdistävät harjoitteet paransivat yleistä kognitiota. Kognitiivisesti heikentyneillä parannus oli merkitsevä, mutta kognitiivisesti normaaleista tutkimusta oli tehty liian vähän merkitsevyyden saavuttamisen kannalta. Kognitio parani riippumatta harjoittelun kestosta. Kohtalainen intensiteetti (60–120 min/vk) näytti parantavan yleistä kognitiota, mutta siitä oli tehty eniten tutkimusta.

Harjoittelu lisäsi trail making -testin mukaan kognitiivista joustavuutta, joka on yksi toiminnanohjauksen osa-alue. Ajattelun nopeudessa ei ollut eroja, mutta työmuistiin harjoittelulla oli myönteistä vaikutusta, samoin kielelliseen sujuvuuteen sekä oppimiseen ja viivästettyyn mieleen palautukseen.

Tutkijat pohtivat positiivisten tulosten vinoumaa, mutta Eggerin testin mukaan tämä ei ollut merkitsevä. Kokonaiskuvan tulkintaa vaikeuttaa kuitenkin se, että tutkimukset olivat heterogeenisia.

Lähde: Wu C ym. Effects of mind-body exercises on cognitive function in older adults: a meta-analysis. J Am Geriatr Soc 2019;67:749–58.

Kirjoittaja
Kaisu Pitkälä

Kuva
Fotolia

Oletko jo lukenut nämä?