Nämä tekijät voivat altistaa tyypin 1 diabetekselle

Tutkimuksessa ilmeni uutta tietoa diabeteksen riskitekijöistä.

Diabeteksen riskitekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta tautia voidaan ehkäistä tai sen puhkeamista viivyttää.
Adobe/AOP
Diabeteksen riskitekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta tautia voidaan ehkäistä tai sen puhkeamista viivyttää.

Tyypin 1 diabetes on lisääntynyt pitkään maailmanlaajuisesti, mutta sairastumisen syyt ovat edelleen epäselvät.

Genetiikka ei yksin selitä sairastumista, vaan tietyt riskitekijät, kuten virukset, bakteerit ja ruokavalio, vaikuttavat rinnalla.

Uudessa väitöstutkimuksessa tutkittiin ravitsemuksen yhteyttä tyypin 1 diabeteksen esiasteen kehittymiseen lapsilla, joilla oli perinnöllinen alttius sairastua tautiin.

Runsas lihan ja vähäinen kalan kulutus saattavat olla yhteydessä suurentuneeseen tyypin 1 diabeteksen esiasteen riskiin.

Tutkimuksessa runsas maidon kulutus oli yhteydessä suurentuneeseen tyypin 1 diabeteksen esiasteen kehittymisen riskiin. Vastaava yhteys on havaittu myös aikaisemmissa tutkimuksissa.

– Myös maidon prosessoinnin merkitystä yhteyden taustalla tutkittiin, mutta mikään prosessointitapa ei noussut riskiyhteyteen ylitse muiden, Peltonen toteaa tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan myös runsas lihan ja vähäinen kalan kulutus saattavat olla yhteydessä suurentuneeseen tyypin 1 diabeteksen esiasteen riskiin.

Virukset, bakteerit ja ruokavalio, vaikuttavat genetiikan lisäksi tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen.

Tämän lisäksi tutkimuksessa selvisi, että riski tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen saattaa suurentua myös murrosiän aikana henkilöillä, joilla on perinnöllinen alttius sekä nousseiden autovasteainepitoisuuksien myötä kohonnut riski sairastua tautiin.

Riskitekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan löytää entistä parempia keinoja ehkäistä tai ainakin viivästyttää taudin puhkeamista.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.