Nettiterapia voi toimia osana kroonisen väsymysoireyhtymän hoitoa

Kognitiivinen terapia voi tuoda helpotusta krooniseen väsymysoireyhtymään.

Nettiterapia voi toimia osana kroonisen väsymysoireyhtymän hoitoa Kuva 1 / 1 Kuva: Fotolia

Krooniseen väsymysoireyhtymään voidaan Cochrane-katsauksen mukaan ehkä saada vähän helpotusta kognitiivisella terapialla. Yhden satunnaistetun hoitokokeen perusteella se voi toimia nettiterapiana yhtä hyvin kuin kasvokkain. Hollantilaistutkimus pyrki siirtämään tämän käytäntöön ottamalla nettiterapian osaksi hoito­polkua.

Tutkimukseen osallistui 100 kroonista väsymysoireyhtymäpotilasta yhdeksässä hoitopaikassa. 79 aloitti nettiterapian, 20 halusi tavanomaisen kognitiivisen tera­pian ja yksi luopui hoidosta heti alussa.

Nettiterapian jälkeen 48:lla oireita oli vielä niin paljon, että heille tarjottiin lisäksi terapiaa kasvokkain, mutta vain 11 jatkoi siihen. Osa oli jo tyytyväisiä tulokseen, osalle väsymysoireyhtymä ei enää ollut merkittävin ongelma.

Vaikutukset fyysiseen ja sosiaalisen toimintakykyyn sekä rajoitteiden ­väheneminen olivat samalla tasolla kuin aiemmassa hoitokokeessa. Väsymys kuitenkin väheni vähemmän ja eri terapeuttien tuloksissa oli suuria eroja.

Nettiterapia voi siis toimia osana väsymysoireyhtymän hoitoa. Sen ­onnistuminen on kustannustehokasta ja tuo hoitomahdollisuuden useamman saataville.

Worm-Smeitink M, van Dam A, van Es S. Internet-based cognitive behavioral therapy for chronic fatigue syndrome integrated in routine clinical care: Implementation study. J Med Internet Res 2019;21(10):e14037. doi: 10.2196/14037.

Teksti: Helena Liira

Oletko jo lukenut nämä?