Nuoret saavat liian vähän D-vitamiinia

Lähes 30 prosentilla nuorista veren D-vitamiinipitoisuus oli alle suositellun.

D-vitamiinia saa ravinnosta muun muassa maitovalmisteista, rasvoista ja kalasta.
Adobe/AOP

Nuorista 75 prosenttia saa D-vitamiinia riittävästi. Joka neljäs ei kuitenkaan saavuta D-vitamiinin päivittäistä saantisuositusta, joka on ravinnosta ja vitamiinilisästä yhteensä 10 µg/vrk, kertoo Itä-Suomen yliopiston tutkimus.

Nuorista 29 prosenttia ei käyttänyt lainkaan D-vitamiinilisää. Näillä nuorilla riittämätön D-vitamiinin saanti oli yleistä.

D-vitamiinilisä ja maitovalmisteet tärkeimmät lähteet

Nuorten tärkein D-vitamiinin lähde oli D-vitamiinilisä, joka kattoi lähes puolet heidän D-vitamiinin kokonaissaannistaan.

Riittävän veren D-vitamiinipitoisuuden on osoitettu olevan yhteydessä suurempaan luuntiheyteen ja pienempään osteoporoosiriskiin.

Ravinnosta saatavan D-vitamiinin tärkein lähde olivat maitovalmisteet, joista nuoret saivat noin neljänneksen kaikesta D-vitamiinista.

Noin 17 prosenttia D-vitamiinista tuli rasvoista ja noin 5 prosenttia kalasta.

Suurin osa Suomessa myydyistä maidoista ja rasvalevitteistä on D-vitaminoituja, mikä on tärkeää väestön D-vitamiinin saannin kannalta.

Alhaiset D-vitamiinipitoisuudet yleisiä

Nuorten veren D-vitamiinipitoisuuden keskiarvo oli 62 nmol/l. Kuitenkin lähes 30 prosentilla veren D-vitamiinipitoisuus oli alle 50 nmol/l, jota on pidetty terveyden kannalta liian alhaisena.

Liian alhainen veren D-vitamiinipitoisuus oli yleisempää nuorilla, jotka eivät käyttäneet D-vitamiinilisää, ja nuorilla, joiden verinäyte otettiin talvella.

D-vitamiinilisän ja maitovalmisteiden käyttö olivatkin tärkeimmät veren D-vitamiinipitoisuuteen vaikuttavat tekijät.

Lisäksi muun muassa ulkomaanmatkat ja pidempi valoisan ajan kesto verikoetta edeltävän kolmen kuukauden aikana olivat yhteydessä suurempaan veren D-vitamiinipitoisuuteen.

Riittävän veren D-vitamiinipitoisuuden on osoitettu olevan yhteydessä suurempaan luuntiheyteen ja pienempään osteoporoosiriskiin, ja sillä saattaa olla myös muita terveysvaikutuksia.

Huomio ravitsemussuosituksiin

Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan kaikkien 2–18-vuotiaiden lasten ja nuorten tulisi käyttää D-vitamiinilisää 7,5 µg/vrk ympäri vuoden.

Lisäksi suositellaan D-vitaminoitua maitoa tai maitovalmisteita 5–6 dl päivässä, kalaa vähintään 2–3 kertaa viikossa sekä D-vitaminoidun kasviöljypohjaisen rasvalevitteen käyttöä.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopistossa osana biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimusta.

Kahdeksan vuoden seurantamittauksiin osallistui 277 iältään 15–17-vuotiasta nuorta vuosina 2016–2018.