Oman vai muiden omantunnon varassa?

Kirja on tarkoitettu vanhustyössä toimivan itseopiskelun tueksi, mutta toimii näköalan avaajana muillekin.

Gustaf Molanderin kirja on tarkoitettu vanhustyössä toimivan itseopiskelun tueksi, mutta toimii näköalan avaajana muillekin. Huolellisuuden ja tehokkuuden välisessä ristipaineessa omatunto joutuu koetukselle. Miten pystytään vetämään raja tarpeellisen ja mahdollisen välillä? Miten säilyy tilannekohtainen eettinen herkkyys resurssipulan keskellä? Tehdyt epätäydelliset ratkaisut aiheuttavat omantunnonstressiä, jonka purkaminen on tarpeen, jotta eettinen kuorma ei kasva haittaavaksi.

Kirjoittaja ja tutkijatoveri toimivat lähihoitajien avustajina vanhustenhoitolaitoksessa. He haastattelevat heitä ja muita työntekijöitä – myös lääkäreitä, provosoivat keskusteluryhmiä. Tutkijan asemaa tuollaisessa tilanteessa pohditaan hienovaraisesti. Käytetyt käsitteet esitellään perin pohjin. Kyselylomake laaditaan käytännön pohjalta, kyselyllä syvennetään näkemystä. Näin saadaan aito ja monipuolinen kuva vanhustyön arjesta. Samalla tarkastellaan niitä keinoja, joihin tutkittavat turvautuvat selviytyäkseen vaikeista tilanteista. Tulosten perusteella esitetään eettisen kuorman tarkistuslista ja toimenpide-ehdotuksia taakan keventämiseksi.

Alan merkittävä kirjallisuus ja teoria tuodaan tutkimuksen esille tuomiin todellisiin tilanteisiin tekstin edetessä. Rakenne on lukijan kannalta hyvä, hän pääsee mukaan osastolle äänettömänä tarkkailijana. Mutta jos myöhemmin haluaa hakea monipuolisen sisällön keskeltä haluamaansa, kaipaa kyllä asia­hakemistoa, joka tekisi kirjasta tavallaan myös käsikirjan ja hakuteoksen.

Kirjan ulkoasu on turhankin vaatimaton, ja tiheä ladonta ei anna täyttä oikeutta painavalle tekstille. Tutkittavien lähihoitajien ja sairaanhoitajien valmius syvälliseenkin eettiseen pohdintaan oman työnsä ja asemansa suhteen kyllä yllätti minut, mikä ehkä kertoo enemmän itsestäni.

Tämä kirja kannattaa lukea. Yksiköiden vahvuus ja kokonaishoidon laadun tae on siinä, että jokainen toimii oman omantuntonsa mukaan ja samalla yhteistyössä muiden kanssa. Ongelmia ei saa haudata puhumattomuuteen, se ­kostautuu. Jouduin kysymään, tarvitaanko osaston ulkopuolinen tutkija provosoimaan tervehdyttäviä keskusteluja.

Hoidanko oikein? Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä. Gustaf Molander. PS-kustannus: Juva 2014. Nidottu. ISBN 978-952-451-577-1. Sivuja 304. Hinta 45 e.

Antti Linkola

Julkaistu Lääkärilehdessä 14–15/2015.