Runsas lihan syönti on terveysriski

Runsas lihan käyttö altistaa tyypin 2 diabetekselle ja sairauksista johtuville kuolemille, kertoo uusi tutkimus.

Suomalaisten miesten keskimääräinen lihankulutus on noin 170 grammaa vuorokaudessa.
Adobe/AOP
Suomalaisten miesten keskimääräinen lihankulutus on noin 170 grammaa vuorokaudessa.

Eläinproteiiniin painottuva ruokavalio ja erityisesti runsas lihan käyttö on yhteydessä suurempaan tyypin 2 diabeteksen ja sairauksista johtuvien kuolemien riskiin, kertoo tuore tutkimus.

Sen sijaan viljatuotteiden käyttö oli yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen ja sairauksista johtuvien kuolemien riskiin.

Tutkimukseen osallistui 2 641 keski-ikäistä miestä Kuopiosta ja lähikunnista. Miesten ruokatottumuksia kartoitettiin tutkimuksen alussa 1984–1989 neljän päivän ruokapäiväkirjoilla. Tutkittavia seurattiin keskimäärin 19–22 vuoden ajan. Tieto seuranta-ajan aikana tapahtuneista sairastumisista ja kuolemista kerättiin kansallisista rekistereistä.

Runsaasti lihaa käyttävät miehet olivat todennäköisemmin myös tupakoitsijoita, käyttivät enemmän alkoholia ja saivat ruokavaliostaan vähemmän kuitua verrattuna vähemmän lihaa käyttäneisiin miehiin.

– Lihankäytön yhteyttä sairausriskeihin voisi selittää esimerkiksi se, että lihankäyttö oli yhteydessä suurempaan painoindeksiin ja suurempaan matala-asteisesta tulehduksesta kertovan herkän C-reaktiivisen proteiinin pitoisuuteen veressä. Runsas viljatuotteiden käyttö yhdistyi puolestaan pienempään painoindeksiin ja pienempään paastoglukoosin ja herkän C-reaktiivisen proteiinin pitoisuuteen veressä, sanoo väitöstutkimuksen tehnyt TtM Heli Virtanen tiedotteessa.

Ruokavaliotekijöiden lisäksi miehiltä tutkittiin myös muun muassa alkoholinkäyttöä.
Adobe/AOP
Ruokavaliotekijöiden lisäksi miehiltä tutkittiin myös muun muassa alkoholinkäyttöä.

Myös alkoholinkäyttöä ja liikuntatottumuksia tutkittiin

Tutkimukseen 1980-luvulla osallistuneiden miesten keskimääräinen lihankäyttö oli noin 160 grammaa vuorokaudessa eli melko samalla tasolla kuin suomalaisilla keski-ikäisillä miehillä nykyään.

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan miesten keskimääräinen lihankulutus on noin 170 grammaa vuorokaudessa.

– Vertailtaessa havaintoja nykypäivän ruokatottumuksiin on kuitenkin hyvä huomata, että siipikarjaa käytettiin tuolloin hyvin vähän ja valtaosa käytetystä lihasta oli nimenomaan punaista lihaa, Virtanen sanoo.

Ruokavaliotekijöiden lisäksi miehiltä kartoitettiin kattavasti muita terveyteen kytköksissä olevia tekijöitä, kuten alkoholinkäyttöä, tupakointia, koulutustaustaa ja liikuntatottumuksia. Nämä taustatekijät huomioitiin tilastollisissa analyyseissä.

Lihankäytön yhteys suurentuneisiin sairausriskeihin ei näyttänyt selittyvän esimerkiksi sillä, että runsaasti lihaa käyttävät miehet olivat todennäköisemmin myös tupakoitsijoita, käyttivät enemmän alkoholia ja saivat ruokavaliostaan vähemmän kuitua verrattuna vähemmän lihaa käyttäneisiin miehiin.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden sivuilla.