Sydänläppien bakteeritulehdukset ovat lisääntyneet nuorilla aikuisilla

Syynä ehkä suonensisäiset huumeet.

Sydänläppien bakteeritulehduksien lisääntyminen nuorilla aikuisilla ihmetyttää.
Lääkärilehti

LL Elina Ahtelan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvisi, että sydänläppien bakteeritulehdukset ovat lisääntyneet Suomessa nuorilla aikuisilla.

Tutkimuksessa havaittiin myös, ettei taudin kuolleisuus ole vähentynyt.

Suonensisäiset huumeet merkittävä riskitekijä

Sydämen sisäkalvon, pääasiassa sydänläppien infektion (endokardiitti) aiheuttaa useimmiten bakteeri. Tulehdus on henkeä uhkaava ja vaikka sen hoitomenetelmät ovat ajan kuluessa kehittyneet, kuolleisuus siihen on edelleen korkea.

Bakteeri voi päästä verenkiertoon esimerkiksi iholta haavojen tai kanyylien kautta tai huonosti hoidetun suun limakalvoilta. Suonensisäisten huumeiden käyttö on endokardiitin merkittävä riskitekijä.

Ahtela selvitti väitöstutkimuksessaan sydänläpän bakteeritulehduksen ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta koko Suomen kattavassa aineistossa.

Huolestuttava löydös oli, että endokardiitin ilmaantuvuus kasvoi tutkimusjakson aikana nuorilla aikuisilla.

– Ilmaantuvuuden kasvu nuorilla aikuisilla voi liittyä suonensisäisten huumeiden käyttöön. Suomessa on todettu huumeiden ongelmakäytön lisääntyneen koko 2000-luvun. Valtaosa huumeiden käyttäjistä on nuoria aikuisia, Ahtela pohtii yliopiston tiedotteessa.

Toinen merkittävä löydös oli se, että endokardiitin kuolleisuus pysyi muuttumattomana tutkimusjakson aikana.

– On epäselvää, miksi kuolleisuus ei ole vähentynyt, vaikka endokardiitin hoito on vuosien varrella kehittynyt. Yksi mahdollinen selitys voisi olla se, että aiempaa sairaampia potilaita on mahdollista tutkia ja hoitaa menetelmien kehityttyä, ja nämä sairaammat potilaat myös kuolevat herkemmin, Ahtela toteaa.

Miehillä 2,5-kertainen riski sairastua

Endokardiittipotilaiden keski-ikä oli 60 vuotta, ja taudin ilmaantuvuuden havaittiin kasvavan iän myötä. Miehillä oli 2,5-kertainen riski sairastua endokardiittiin naisiin verrattuna.

Iäkkäällä väestöllä on enemmän läppävikoja, jotka altistavat endokardiitille. Lisäksi iäkkäille tehdään enemmän erilaisia terveydenhuollon toimenpiteitä, joiden on todettu altistavan endokardiitille.

Miesten yliedustus potilaissa voi liittyä ainakin osittain siihen, että suonensisäisten huumeiden käyttö on yleisempää miehillä.

Tutkimukseen sisältyi endokardiittipotilaat kaikista Suomen 38:sta endokardiittia hoitavasta sairaalasta 2005─2014. Tutkimusjakson aikana todettiin yhteensä 2 611 endokardiittitapausta 2 331 potilaalla.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.