Syömmekö itsellemme syövän?

Ravintotekijöillä ja painon hallinnalla on mahdollista vaikuttaa hormonituotantoa sääteleviin tekijöihin ja siten myös hormonaalisten syöpien riskiin. Länsimaissa noin 30–40 prosenttia syövistä on arvioitu liittyvän ravintoon.

Syöpä on yleinen sairaus, jonka esiintyvyys lisääntyy erityisesti väestön vanhetessa. Noin joka kolmannen suomalaisen ennustetaan sairastuvan syöpään jossain elämänsä vaiheessa.

Yhä suurempi osa syövistä voidaan nykyään hoitaa ja parantaa. Sen ansiosta ja väestön ikääntymisen myötä syöpää sairastavien ja sairastaneiden määrä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä Suomessa on yli 230 000 ihmistä, joilla on tai on jossain vaiheessa elämäänsä ollut syöpä.

Ravintotekijöillä ja painon hallinnalla on mahdollista vaikuttaa perifeeristen kudosten hormonituotantoa sääteleviin tekijöihin ja siten myös hormonaalisten syöpien riskiin. Voidaan perustellusti kysyä, syömmekö itsellemme syövän.

Syöpä tulee kalliiksi

Tapausten kokonaismäärän ennustetaan lisääntyvän edelleen, ja vuonna 2020 syöpää sairastavien tai sairastaneiden määrän arvioidaan olevan jo noin 300 000. Se tulee aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia terveydenhuollolle.

Vuonna 2004 syövän hoidon kustannusten arvioitiin olleen Suomessa noin puoli miljardia euroa, ja niiden on ennustettu kaksinkertaistuvan vuoteen 2015 mennessä. Valtaosa kustannusten kasvusta johtuu uusien syöpätapausten määrän lisääntymisestä.

Yleisimpien syöpien, kuten eturauhassyövän ja vaihdevuosi-iän jälkeisen rintasyövän, riskin pienentäminen on siis tärkeä tavoite. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pienentää elintapoihin ja ravintoon liittyvien syöpien riskiä, tulisi kohdistaa lähes koko vanhenevaan väestöön.

Elintavat ja ravinto vaikuttavat syöpäriskiin

Maailman syöväntutkimuksen säätiön (WCRF) ja Amerikan syöpäinstituutin (AICR) toimittamassa asiantuntijaraportissa arvioitiin, että keski­määrin 30–40 prosenttia syöpätapauksista voitaisiin ehkäistä asianmukaisella ravitsemuksella, ylipainon välttämisellä ja riittävällä liikunnalla.

Yleisten ns. ”elintasosyöpien” kannalta erityisen tärkeiksi riskitekijöiksi ovat nousseet lihavuus ja siihen liittyvät matala-asteinen tulehdus ja aineenvaihdunnan häiriöt.

WRCF:n raportissa on annettu ravintoon ja elintapoihin liittyviä yleisiä suosituksia syöpäriskin pienentämiseksi. Suosituksena on:

➤ pysyä hoikkana normaalipainon rajoissa

➤ liikkua riittävästi päivittäin

➤ rajoittaa energiatiheiden ruokien ja juomien käyttöä

➤ syödä pääasiassa kasvisruokia

➤ rajoittaa punaisen ja prosessoidun lihan käyttöä

➤ rajoittaa alkoholin käyttöä

➤ rajoittaa ruokasuolan ja homeisten viljojen ja palkokasvien käyttöä

➤ pyrkiä saamaan tarvittavat ravinto­aineet ravinnosta ravintolisien sijaan.

Jo tämänhetkisen tiedon perusteella jokainen voi tehdä elintapavalintoja, jotka pienentävät riskiä sairastua syöpään: pysyä hoikkana, olla fyysisesti aktiivinen, välttää alkoholia ja noudattaa kasvispainotteista ruokavaliota.

Juttu perustuu Lääkärilehdessä 21/2014 julkaistuun artikkeliin "Lihavuuden vaikutus estrogeenisignalointiin ja rintasyöpäriskiin".

Tietoa aiheesta:
WCRF
AICR

Kirjoittanut:
Niina Saarinen
dosentti, erikoistutkija
Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
Sari Mäkelä
LT, professori
Turun yliopisto, biolääketieteen laitos ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Kuva:
Pxmac