Unettomuuden lääkkeetön hoito työterveyshuollossa onnistuu

Kognitiivis-behavioraalisesta ryhmähoidosta on saatu hyviä tuloksia pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa. Hoitomalli kehitettiin Työterveyslaitoksen ja Yleisradion työterveyshuollon yhteistyönä.

Hyvällä unella on keskeinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille sekä toiminta- ja työkyvylle. Unettomuusoireet ovat kuitenkin yleisiä ja pitkään jatkuessaan niillä voi olla monenlaisia haitallisia seurannaisvaikutuksia, kuten masennus ja sairauspoissaolot.

Toistaiseksi vain pienellä osalla unettomista on mahdollisuus saada lääkkeetöntä hoitoa. Suomessa työterveyshuolto tavoittaa lähes 90 % kaikista työntekijöistä, joten sillä on keskeinen merkitys työikäisen väestön unettomuuden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Merkittävät muutokset tutkittavien itsearvioidussa unessa tulivat vähitellen esiin mittauksissa. Nukahtamisviive lyheni, nukkumisaika piteni ja unen tehokkuus sekä virkistävyys paranivat. Tutkittavat nukkuivat yleensä paremmin vapaapäivinä kuin työpäivinä, mutta hoito vaikutti myönteisesti kaikkien viikonpäivien uneen. Myös unilääkkeiden runsas käyttö väheni selvästi.

Ryhmähoito vähensi selvimmin unettomuutta ylläpitäviä haitallisia ajatusmalleja ja osallistujien kokemusta unettomuuden aiheuttamasta haitasta. Kliinisesti merkittävästä unettomuudesta kärsi ennen hoitoa 92 % ja kuuden kuukauden kuluttua 46 % osallistujista. Lisäksi heidän masennus- ja ahdistusoireensa vähenivät merkittävästi.

Heli Järnefelt
terveyspsykologian erikoispsykologi
Työterveyslaitos

Kuva: Pixmac

Artikkeli Lääkärilehdestä 40/12.