Psoriasis vaikuttaa myös mieleen — ahdistus ja masennus yleisiä oireita

Joka toinen psoriasista sairastava kokee, että psoriasis vaikuttaa vahvasti myös mielenterveyteen. Tästä kuitenkin puhutaan heidän mukaansa valitettavan harvoin.

Psoriasis vaikuttaa sairastavan elämänlaatuun ja kehoon kokonaisvaltaisesti.
Adobe Stock
Psoriasis vaikuttaa sairastavan elämänlaatuun ja kehoon kokonaisvaltaisesti.

Psoriasisliiton tekemän kyselyn mukaan joka toinen psoriasista sairastavaa kokee taudin vaikuttavan myös mielenterveyteen. Yleisimpinä oireina mainittiin stressi, masennus, ahdistus ja unettomuus.

Psoriasikseen liittyvistä mielenterveysongelmista ei kuitenkaan puhuta tarpeeksi usein. Vain joka neljäs vastaaja kertoi, että mielenterveyden ongelmista oli puhuttu lääkärin, hoitajan tai vastaavan vastaanotolla.

Psoriasisksen kokonaisvaltaisuudesta tulisi kuitenkin puhua.

Yli puolet psoriaatikoista koki, että psoriasiksen hoidossa ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota elämänlaatuun.

— Kannustamme psoriasista sairastavia puhumaan mielenterveydestä. Myös terveydenhuollossa mielenterveyteen liittyvät asiat tulisi ottaa säännöllisesti puheeksi muidenkin sairauksien yhteydessä. Siten voimme keventää psoriasiksen aiheuttamaa taakkaa ja vähentää häpeän tunnetta, joka usein liittyy mielenterveydestä puhumiseen, sanoo Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman .

Ahdistus, masennus ja stressi ovat yleisiä psoriaatikoille.
Adobe Stock
Ahdistus, masennus ja stressi ovat yleisiä psoriaatikoille.

Koko kehon sairaus

Psoriasisliiton tekemässä tutkimuksessa keskityttiin myös psoriasikseen liitännäissairauksien yleisyyteen.

Psoriasis kasvattaa tutkimusten mukaan riskiä sairastua useisiin muihin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin tai diabetekseen.

Kuitenkin vain joka kolmas vastaaja oli käynyt terveydenhuollossa keskusteluja näistä sairauksista, vaikka liitännäissairauksia oli vastaajista yli puolella, kerrotaan tiedotteessa .

Yli puolet psoriaatikoista koki, että psoriasiksen hoidossa ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota elämänlaatuun. Keskimäärin sairauden hoidolle annettiin kouluarvosana 7.

— Hoito onnistuu parhaiten silloin, kun psoriasista sairastava ja hänen lääkärinsä keskustelevat siitä yhdessä ja sairastava tuntee hoitonsa tavoitteet. Näissä asioissa näyttää olevan vielä paljon parannettavaa, Bäckman kommentoi.

Vain joka neljännelle oli ehdotettu kuntoutusta.

Terveydenhuollossa tulisi ohjata psoriasista sairastavia myös muiden asiantuntijoiden palvelujen piiriin. Tarvittavia asiantuntijoita olisivat psykologit, psykoterapeutit ja fysioterapeutit.

— Psoriasista sairastavia kannattaisi ohjata useammin näiden palveluiden piiriin, sillä ne tukevat sairastavien toimintakykyä ja hyvinvointia. Kokonaisvaltaisella hoidolla voidaan ennaltaehkäistä työkyvyn heikentymistä tai liitännäissairauksien puhkeamista. Se on siis paitsi sairastavan itsensä, myös yhteiskunnan etu, Sonja Bäckman painottaa.

Tutkimuksessa selviää, että tästä ideaalista ollaan kuitenkin kaukana.

Esimerkiksi fysioterapeutin palvelua oli ehdotettu vain kymmenelle prosentille sairastavista ja psykologin tai psykoterapeutin luona käyntiä oli ehdotettu vain yhdelle prosentille. Vain joka neljännelle oli ehdotettu kuntoutusta.

Maailman psoriasispäivää vietetään vuosittain 29. lokakuuta. Psoriasisliitto ja psoriasisyhdistykset kampanjoivat tänä vuonna teemalla Koko kehon sairaus.

Seuraa sosiaalisessa mediassa: #KokoKehonSair