Psoriasis yhteydessä moniin muihin sairauksiin

Psoriasispotilailla on jonkin verran suurempi riski sairastua keuhko-, sydän-, munuais-, maksa- ja haimasairauksiin kuin muilla. Riskiin vaikuttaa se, kuinka laajalle ihoalueelle psoriasis on levinnyt.

Yhdysvalloissa Pennsylvanian yliopistossa tehty, JAMA Dermatology -lehdessä julkaistu tutkimus vahvistaa aiempia tietoja siitä, että psoriasis on yhteydessä moniin muihin sairauksiin.

Tutkimusaineistona oli 9 035 Britanniassa yleislääkärin hoitoa saanutta psoriasispotilasta ja 90 350 verrokkipotilasta. Iältään he olivat 25–64-vuotiaita.

Psoriasispotilaat jaoteltiin kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka laajalle ihoalueelle sairaus oli levinnyt. Psoriasiksen havaittiin olevan yhteydessä keuhkoahtaumataudin, diabeteksen, lievän maksasairauden, sydän- ja verisuonitautien, peptisen haavan, munuaissairauden sekä reumatologisten sairauksien esiintyvyyteen. Psoriasispotilailla muiden sairauksien riski oli sitä suurempi, mitä laajemmalla ihoalueella psoriasista esiintyi.

Psoriasiksen on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä muun muassa kohonneeseen diabetesriskiin. Nyt havaittiin, että vaikea psoriasis on yhteydessä myös diabeteksen aiheuttamiin komplikaatioihin, kuten verkkokalvosairauteen ja neuropatiaan. Sairauksilla on yhteinen reaktiotie, Th1-sytokiinit, joiden tiedetään lisäävän tulehduksia ja insuliiniresistenssiä.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia