Naisten globaali terveys uhattuna

On arvioitu, että vaille luotettavaa ehkäisyä jää yhä yli 200 miljoonaa naista, kirjoittaa Hilkka Vuorenmaa.

Kaksi kolmasosaa maailman 1,4 miljardista köyhyydessä elävästä ihmisestä on naisia. Jos perusihmisoikeudet eivät toteudu, näillä naisilla ei ole mahdollisuutta päättää omasta kehostaan, seksuaalisuudestaan eikä viime kädessä tulevaisuudestaan. He eivät pysty suojautumaan ei-toivotuilta raskauksilta, sukupuolitaudeilta tai seksuaaliselta väkivallalta. HIV on lisääntymisiässä olevien naisten johtava kuolinsyy maailmassa (1).

Äitiyskuolleisuus on vähentynyt maailmanlaajuisesti 44 % vuodesta 1990. Raskauteen tai synnytykseen liittyviin syihin kuolee silti yhä 830 naista päivässä, heistä useampi kuin joka kymmenes vaarallisen abortin takia. Suurin osa näistä kuolemista ja raskauteen liittyvistä vammautumisista olisi estettävissä nykylääketieteen keinoin (2).

On arvioitu, että vaille luotettavaa ehkäisyä jää yhä yli 200 miljoonaa naista. Syinä ovat heikko sosiaalinen asema ja tiedon, palvelujen tai ehkäisymenetelmien puute.

Panostus nykyaikaiseen ehkäisyyn, naisten terveyteen ja oikeuksiin olisi kuitenkin viisas investointi tuleviin sukupolviin. Tutkimukset osoittavat, että raskauden ehkäisyyn ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon investoiminen ei ainoastaan pelasta tyttöjen ja naisten henkiä vaan on myös kustannustehokasta.

Vallan vaihtuminen Yhdysvalloissa on saattanut naisten ja tyttöjen terveyden ja oikeudet entistä uhatummiksi erityisesti kehitysmaissa. Presidentti Donald Trump pani voimaan Mexico City -politiikan, joka tunnetaan paremmin nimellä Global Gag Rule. Se kieltää Yhdysvaltain rahoituksen kansainvälisille järjestöille, jotka ovat millään tavalla tekemisissä abortin kanssa – vaikka toiminta olisi vain neuvontaa abortin jälkeen.

Ensimmäisen kerran tämän menettelyn asetti voimaan presidentti Reagan vuonna 1984, ja sama on toistunut jokaisen republikaanipresidentin kaudella.

Global Gag Rule aiheuttaa peruuttamatonta haittaa perhesuunnittelujärjestöille, jotka antavat lailliseen aborttiin liittyvää tietoa tai palveluja. Ne joutuvat valitsemaan joko Yhdysvaltain rahoituksen tai vapauden tarjota laadukkaita seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja ja neuvontaa.

Tämä politiikka lisää ei-toivottuja raskauksia ja vaarallisia abortteja ja mitätöi vuosikymmenten edistysaskeleet lisääntymis- ja äitiysterveydessä sekä lasten terveydessä asettamalla kriittiset terveys- ja perhesuunnittelupalvelut ja ehkäisymenetelmät niitä eniten tarvitsevien ulottumattomiin. Kärsijöinä ovat useimmiten kehitysmaiden köyhät tytöt ja naiset.

Yhdysvaltain kehitysyhteistyötoimisto USAID on nyt maailman suurin perhesuunnittelua tukeva kahdenvälinen rahoittaja maailmassa. Sen vuosibudjetti perhesuunnittelulle on 600 miljoonaa dollaria. Kansainvälinen Perhesuunnittelujärjestöjen Liitto (IPPF) ja Marie Stopes International (MSI), ovat suurimpia kansainvälisiä perhesuunnittelujärjestöjä, joiden rahoitukseen Trumpin politiikka tulee eniten vaikuttamaan (3).

MSI:n arvion mukaan Global Gag Rule tulee neljän ensimmäisen vuoden aikana lisäämään ei-toivottujen raskauksien määrää 6,5 miljoonalla, äitiyskuolemien määrää yli 20 000:lla ja vaarallisia abortteja yli 2 miljoonalla, jos korvaavaa rahoitusta ei järjesty.

Useat Euroopan maat ovatkin kantaneet globaalia vastuutaan kehitysmaiden tytöistä ja naisista tukemalla poliittisesti ja taloudellisesti Hollannin She Decides -aloitetta, joka pyrkii korvaamaan Yhdysvaltain jättämää rahoitus­vajetta.

Työtä on jatkettava. Siksi on ilahduttavaa, että vaikka Suomessa on leikattu kehitysyhteistyö­varoja tuntuvasti, ministeri Kai Mykkänen on ilmoittanut merkittävästä tuesta She Decides -aloitteelle.

kirjoittaja:
Hilkka Vuorenmaa
kansainvälisen kehitystoiminnan johtaja
Väestöliitto

Kirjallisuutta
1. http://www.ippf.org/our-priorities/women-girls
2. http://www.unfpa.org/maternal-health
3. Singh JA, Karim SSA. Trump´s global gag rule: implications for human rights and global health. Lancet 2017;4:387–9.

Pääkirjoitus Lääkärilehdestä 17/2017