Lääkäriliitolta uusi etälääketieteen suositus

Etälääketieteeseen pätevät samat säännöt kuin perinteiseen vastaanottotoimintaan.

Lääkärin etiikan periaatteet ohjaavat lääkärin toimintaa kaikissa toimintamuodoissa. Etälääketieteeseen liittyy kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, joiden takia Lääkäriliitto haluaa suosituksellaan antaa tarkempia ohjeita.

– Teknologia ja palvelut ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti, ja Lääkäriliiton aiempi telelääketieteen eettinen ohje oli vanhentunut. Siksi liitto on antanut uuden etälääketieteen suosituksen, joka korvaa vanhan ohjeen, kertoo Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

– Ydinviesti on, että etälääketieteeseen pätevät samat säännöt kuin perinteiseen vastaanottotoimintaan. Tietyt rajoit­teet on kuitenkin otettava huo­mioon, Vuorenkoski toteaa.

Etälääketieteen palvelut ja etäkonsultaatiot on aina järjestettävä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Etälääketieteessä on pyrittävä tavanomaiseen yksi­lölliseen potilas-lääkärisuhteeseen, jonka tulee kaikilla lääketieteen aloilla perustua luottamuksellisuuteen, molemminpuoliseen kunnioitukseen, lääkärin riippumattomuuteen ja potilaan autonomiaan. Myös etälääketieteen keinoja käytettäessä lääkärin ja potilaan on voitava luotettavasti tunnistaa toisensa.

Etälääketieteen keinoja käyttävä lääkäri ja hänen organisaationsa vastaavat tarjottujen palvelujen laadusta ja potilasturvallisuudesta. Lääkäri ei saa käyttää etälääketieteen keinoja työtehtävissään ilman, että on varmistettu etälääketieteen palvelujen tuottamisessa tarvittavan välineistön ja ohjelmistojen riittävä laatu, toimintakunto ja tietosuoja, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu.

Lääkäriä koskeva lainsäädäntö ja viranomaisten antamat ohjeet velvoittavat lääkäriä etälääketieteessä vastaavalla ­tavalla kuin ammattia harjoitettaessa yleisesti.

Kirjoittaja:
…Sari Kosonen…
viestinnän asiantuntija…
Lääkäriliitto

Kuva: Panthermedia

Lue myös:
Etävastaanotto sopii kroonisiin sairauksiin