Etäpalvelut turvasivat tyypin 2 diabeteksen hoidon järjestämistä koronasulkujen aikana

Diabetespotilaiden vastaanottokäynnit vähenivät jyrkästi, mutta korvautuivat etäpalveluilla.

Adobe/AOP

Jo ennen pandemiaa käytössä olleet digitaaliset palvelut ja etävastaanotot turvasivat tyypin 2 diabeteksen välttämättömän hoidon järjestämistä koronapandemian aikana Siun sotessa, osoittaa tutkimus. Inglin L ym. BMC Health Serv. Res. 1.6.2022

Pandemian aikana diabetespotilaiden vastaanottokäynnit vähenivät jyrkästi, mutta ne korvautuivat etäpalveluilla, selviää IMPRO-hankkeessa tehdystä tutkimuksesta.

Palveluiden käytössä tapahtuneet muutokset olivat samankaltaisia kaikissa ikäryhmissä. Etäpalveluiden osuus kaikista diabetekseen liittyvistä kontakteista kasvoi pandemiaa edeltäneestä 56 prosentista koronasulun aikaiseen 88 prosenttiin.

Etäpalveluiden lisääntymisestä johtuen hoitokontaktien kokonaismäärä oli vain 9 prosenttia pienempi vuonna 2020 kuin vuonna 2019, vaikka vastaanottokäyntien määrä puolittui.

Käyntimäärät palautuivat nopeasti

Tutkimuksessa diabetespotilaiden terveydenhuollon palveluiden käyttöä Pohjois-Karjalassa verrattiin kolmena ajanjaksona: ennen koronasulkua, sulun aikana ja sen jälkeen vuonna 2020 edeltävän vuoden 2019 vastaaviin ajanjaksoihin. Rekisteritietojen perusteella havaittiin, että perusterveydenhuollon palvelujen käyttö diabeteksen vuoksi oli vähäisempää vuonna 2020 kuin pandemiaa edeltävänä vuonna. Myös suunterveydenhuollon palveluiden käyttö oli vähäisempää.

Merkittävin ero diabetesta sairastavien palveluiden käytössä oli havaittavissa sulkuaikana. Myös erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit vähenivät merkittävästi sulkuaikana, mutta sulun päätyttyä käyntimäärät palautuivat nopeasti ja jopa ylittivät edeltävän vuoden vastaavat käyntimäärät.

Itä-Suomen yliopiston tutkija Laura Inglinin mukaan pandemia on korostanut digitaalisten etäpalvelujen merkitystä palveluiden järjestämisessä.

– Suomessa potilaat ovat voineet uusia reseptejä, saada lähetteitä, lääkärinlausuntoja, itsehoito-ohjeita ja elämäntapaohjausta pitkäaikaissairauksien seurantaan ja hoitoon etäpalveluina jo jonkin aikaa. Aiemmin käytössä olleet digitaaliset etäpalvelumallit ovat olleet suuri vahvuus pandemian aikaisten palveluiden järjestämisessä, Inglin kertoo tiedotteessa .

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.