38 päivän helteen terveysvaikutukset

Hellejaksojen yleistyminen yhdessä väestön ikääntymisen kanssa lisää helteiden vaikutuksia terveydelle.

Tämän kesän yhtämittainen hellejakso kesti 38 päivää. Helle kattoi koko maan ja 25 astetta ylittäviä lämpötiloja mitattiin heinäkuun kuudennesta päivästä alkaen. Ilmatieteen laitoksen mukaan vastaavia hellejaksoja on ollut viimeksi vuosina 2003 ja 2010.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan pitkän helleputken terveysvaikutukset eivät ole vielä tiedossa, mutta helteiden haittojen uskotaan kohdistuneen erityisesti pitkäaikaissairaisiin sekä kotona ja hoitolaitoksissa oleviin vanhuksiin.

THL:n mukaan on hyvin todennäköistä, että tämän kesän hellejakson vaikutukset ovat samankaltaisia kuin kesinä 2003 ja 2010, jolloin pitkittyneet hellejaksot johtivat tutkitusti useampiin satoihin ennenaikaisiin kuolemiin. Erityisesti yli 75-vuotiaiden ja monentyyppisistä pitkäaikaissairauksista kärsivien kuolleisuus lisääntyi.

Helteiden haitat lisääntyvät tulevaisuudessa

Ilmatieteenlaitos arvioi, että Suomen kesät ovat muuttuneet aiempaa helteisemmiksi, ja hellepäivien määrän arvioidaan kolmin- tai nelinkertaistuvan ennen vuosisadan loppua. Hellejaksojen yleistyminen yhdessä väestön ikääntymisen kanssa lisää helteiden vaikutuksia terveydelle.

THL:n mukaan hoitolaitosten tulee varautua helteisiin ennakoivasti ja aiempaa suunnitelmallisemmin. Myös kansalaisten ja päättäjien ymmärrystä helteiden vaaroista tarvitsee lisätä.

Lähteet:
Ilmatieteenlaitos
THL

Kuva:
Panthermedia