Kuumainfo auttaa helteillä

Kuuma-altistuminen saattaa lisätä onnettomuus- ja loukkaantumisriskiä sekä työssä että vapaa-ajalla.

Sanonta "helle hellii" ei päde kaikkiin ihmisiin. Kuuma ilma voi pahentaa sairauksia ja vaikeuttaa työpäiviä.

Kuumainfon nettisivun tarkoitus on auttaa helteissä kärvisteleviä. Sivuilla annetaan neuvoja lapsiperheille, työikäisille ja ikäihmisille. Ohjeet ovat asiantuntijoiden laatimia ja perustuvat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston julkaisemaan terveydenhuollon ammattilaisten käsikirjaan.

Sivustolla muistutetaan, että kuumalla ympäristöllä on haittavaikutuksia. Kuumuus voi muun muassa alentaa suorituskykyä tehtävissä, jotka vaativat keskittymistä tai tarkkaavaisuutta. Sitä kautta kuuma-altistuminen saattaa lisätä onnettomuus- ja loukkaantumisriskiä sekä työssä että vapaa-ajalla.

Kuuma-altistuminen voi myös lisätä tai pahentaa olemassa olevien kroonisten sairauksien oireita. Sivuston mukaan suuri osa suomalaisista ilmoittaa saavansa erilaisia sairausoireita kuumassa ympäristössä.

Kuolleisuudenkin on osoitettu lisääntyvän kesäkaudella, kun ympäristön lämpötila nousee merkittävästi yli +12°C. Kuuman aiheuttamat sairauskohtaukset tai sairauksien vaikeutuminen muodostavat riskin ensisijaisesti kroonisia sairauksia poteville ja vanhoille ihmisille.

Helteillä on siis haittavaikutuksensa, mutta niiltä voi suojautua muun muassa ilmastoinnilla, pitämällä taukoja, suojautumalla auringolta ja juomalla riittävästi nesteitä.

Sivuston yleisohje riittävästä nesteytyksestä kannattaa painaa mieleen helteiden jatkuessa:

➤ Älä luota janon tunteeseen. Etenkin vanhojen ihmisten pitäisi juoda säännöllisesti janosta riippumatta.

➤ Kuumassa ihmisten tulisi juoda noin 150 prosenttia normaalista määrästä.

➤ Pitkäkestoinen, tavallista runsaampi puhtaan veden juominen voi altistaa suolan vajaukselle eli hyponatremialle ja sen myötä lämpöhalvaukselle. Tämän estämiseksi voi olla suotavaa korvata osa puhtaasta vedestä keittosuolaa sisältävillä juomilla, kuten kivennäisvesillä.

➤ Hoidettavat henkilöt tarvitsevat henkilökohtaiset ohjeet juomisesta niin, että heidän terveydentilansa ja lääkityksensä tulee huomioonotetuksi. Erityinen huomio tulee suunnata henkilöihin, joilla on taipumusta veren väkevöitymiseen, sepelvaltimotukokseen, aivoverenkierron vajaatoimintaan ja munuaisten vajaatoimintaan.

➤ Erityishuomiota tarvitsevat myös henkilöt, jotka potevat kohonnutta verenpainetta, diabetesta, sepelvaltimosairautta, munuaisten toiminnan vajausta, dementiaa tai joilla on ollut aivohalvaus.

Lähde:
Kuumainfo

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Esa Ilmolahti