4 myyttiä itsemurhista

Tavallisin uskomus on, että itsemurhia ei voisi ehkäistä.

Itsemurhien ehkäisyn parhaat eurooppalaiset käytännöt on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mielenterveys-sivustolle. Työkalu-pakkeja on kohdennettu kouluille, työpaikoille, päätöksentekijöille sekä median ammattilaisille.

Paketissa nostetaan esille muun muassa itsetuhoiseen käyttäytymiseen liittyviä vääriä uskomuksia. Ohessa neljä tavallisinta myyttiä liittyen itsetuhoisuuteen.

1. Itsemurhia ei voida ehkäistä

Tavallisin uskomus on, että itsemurhia ei voisi ehkäistä. Ensinnäkin useimmat itsetuhoiset ihmiset ovat epävarmoja kuoleman suhteen. Heissä taistelee halu elää ja halu päättää kärsimyksensä.

On olemassa myös tieteellistä näyttöä siitä, että itsemurhia voidaan ehkäistä lukuisilla erilaisilla toimenpiteillä, kuten parantamalla itsetuhoisten henkilöiden hoitoa, kouluttamalla masentuneita henkilöitä tapaavat ammattihenkilöt (myös muilla aloilla kuin terveydenhuollossa) tunnistamaan ajoissa masennusoireet ja ohjaamaan masentuneet saamaan nopeasti apua, tehostamalla masentuneiden hoitoa, edistämällä mielenterveyttä ja vahvistamalla psyykkisiä voimavaroja. Itsemurhien ehkäisy voi olla yleistä, valikoivaa tai kohdistettua ennaltaehkäisyä.

2. Itsemurhasta puhuminen lisää itsetuhoisen käyttäytymisen riskiä

Toisen itsetuhoisia puheita ei saisi pitää pelkkänä huomionhakuisuutena. Jos henkilö puhuu itsemurhasta, asia pitäisi ottaa vakavasti.

Kasvokkain puhuminen itsemurha-ajatuksista ja suunnitelmista ei lisää itsemurha-aikeita tai toivottomuutta. Päinvastoin, henkilökohtainen keskustelu itsemurha-ajatuksista voi olla tehokas itsemurhan ehkäisykeino. Jos joku tulee puhumaan sinulle itsemurha-aikeistaan, kannattaa tätä kuunnella ja ehdottaa tälle ammattiavun hakemista.

3. Itsemurha on normaali reaktio epänormaaliin tilanteeseen

Tämä ei pidä paikkaansa. Itse asiassa itsemurha on epänormaali ja riittämätön reaktio normaaliin tilanteeseen. Kaikilla on elämässään hankalia tilanteita ja kielteisiä elämäntapahtumia, mutta vain harvat ajattelevat itsemurhaa ja suunnittelevat sitä.

4. Ihmiset, jotka puhuvat itsemurhasta, eivät yritä itsemurhaa

Suurin osa itsemurhaa yrittäneistä ja toteuttaneista henkilöistä kertoi itsemurha-ajatuksistaan ennen itsemurhaa. Siksi on tärkeää ottaa henkilön itsemurha-ajatukset vakavasti ja rohkaista häntä hakemaan apua.

Lue neuvoja itsemurhan ehkäisyyn täältä.

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva:
Panthermedia