7–8 tunnin yöunet vähentävät sairauspoissaolojen riskiä

Optimaalinen unen pituus on tärkeää, sillä liian pitkä tai liian lyhyt yöuni voivat kertoa terveysongelmista ja lisätä poissaoloja työstä.

Unen pituus on yhteydessä sairauspoissaolojen määrään. Yöunen optimaalinen pituus on 7–8 tuntia: naisilla 7 tuntia 38 minuuttia ja miehillä 7 tuntia 46 minuuttia. Tämän verran nukkuvilla on vähemmän sairauspoissaoloja kuin niillä, jotka nukkuivat vähemmän kuin 6 tuntia tai enemmän kuin 9 tuntia yössä. Nämä havainnot ilmenivät Työterveyslaitoksen, THL:n ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa.

Unettomuus, herääminen liian aikaisin, väsymyksen tunne ja unilääkkeiden käyttö lisäsivät myös sairauspoissaolopäivien määrää sen jälkeen, kun työ, terveydentila ja muut uneen ja sairauspoissaoloihin vaikuttavat tekijät oli otettu huomioon. Muilla unihäiriöillä, kuten päiväaikaisella nukahtelutaipumuksella, apnealla ja vuosittaisella unenpituuden vaihtelulla, ei ollut yhteyttä sairauspoissaoloihin.

Unettomuuteen on puututtava varhain

– Optimaalinen unen pituus on tärkeää, sillä liian pitkä tai liian lyhyt yöuni voivat kertoa terveysongelmista ja lisätä poissaoloja työstä, kertoo erikoistutkija Tea Lallukka Työterveyslaitoksesta. Viisi tuntia tai vähemmän nukkuvat tai 10 tuntia tai enemmän nukkuvat olivat vuosittain noin 5–9 päivää enemmän poissa töistä kuin optimaalisen ajan nukkuvat.

Tutkimuksessa käytettiin uutta tilastollista menetelmää, jolla saatiin laskettua vuosittainen keskimääräinen sairauspoissaolopäivien lukumäärä sekä sellaisille, jotka eivät kärsi unihäiriöistä että niistä kärsiville. Menetelmän ansiosta pystytään laskemaan myös sairauspoissaolojen kustannukset. Laskelmat osoittavat, että jos uneen liittyvät häiriöt saataisiin kokonaan poistettua, sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset vähenisivät jopa 28 %.

Hypoteettinen arvio perustuu vain unihäiriöiden suoriin kustannuksiin, eikä se sisällä esimerkiksi unihäiriöiden lääkityksen ja muiden terveydenhuoltopalveluiden käytön aiheuttamia kustannuksia, tai unettomuuden vaikutusta tuottavuuteen ja esimerkiksi onnettomuuksiin työpaikoilla.

– Unettomuuteen pitäisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voitaisiin estää unettomuusoireiden kroonistuminen ja siten vähentää sairauspoissaoloja sekä terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn heikkenemistä, sanoo Lallukka.

Kuva: Pixmac

Julkaisu: Lallukka T. Kaikkonen R, Härkänen T, Kronholm E, Partonen T, Rahkonen O, Koskinen S. Sleep and Sickness Absence: A Nationally Representative Register-Based Follow-Up Study. Sleep 2014;37(9).
Tutustu: Uni ja vireys