A-klinikkasäätiön palvelut vähenevät

Säätiö lomauttaa kaikkiaan 392 henkilöstöönsä kuuluvaa.

A-klinikkasäätiö on saanut päätökseen koko henkilöstöään koskeneet yt-neuvottelut. Tavoitteena on päästä 1,7 miljoonan euron säästöihin vielä tämän vuoden aikana.

Summa jakautuu A-klinikkasäätiön viiden palvelualueen, keskustoimiston ja Järvenpään sosiaalisairaalan kesken. Säätiön mukaan yt-neuvotteluihin jouduttiin, sillä asiakkaiden ohjaaminen palveluihin on kuluvana vuonna vähentynyt tuntuvasti.

Yt-neuvottelujen tuloksena kuusi työntekijää irtisanotaan. A-klinikkasäätiö lomauttaa kaikkiaan 392 henkilöstöönsä kuuluvaa. Lomautukset ovat kestoltaan 1-2 viikkoa. Henkilöstökuluista säästetään lisäksi jättämällä avoimia toimia täyttämättä, olemalla jatkamatta määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita ja minimoimalla sijaisten käyttöä.

Säästöt vaikuttavat toimintaan

Lomautusten vuoksi A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalveluihin ei riitä tarpeeksi henkilöstöä, joten niitä joudutaan sulkemaan määräajoiksi.

Suljettuna ovat seuraavat yksiköt:

➤ Hämeen palvelualue: Hämeenlinnan katkaisuhoitoyksikkö 24.12.2014–6.1.2015. Sulun aikana asiakkaat hoidetaan tarvittaessa Lahden katkaisuhoitoyksikössä.

➤ Itä-Suomen palvelualue: Kouvolan laitoshoitoyksikkö 17.–28.12.2014 ja Etelä-Kymenlaakson laitoshoitoyksikkö 17.–30.11.2014 (kuntoutumiskoti Kotkassa toiminnassa). Sulkujen aikana avoinna oleva Itä-Suomen palvelualueen yksikkö hoitaa koko alueen selviämis- ja katkaisuhoitopalvelut. A-klinikkasäätiö huolehtii matkakustannuksista laitosten välillä. Myös avopalveluyksikköjen lyhytaikaiset sulut ovat mahdollisia Itä-Suomen palvelualueella.

➤ Länsi-Suomen palvelualue: Salon A-klinikka ja kotiin vietävät palvelut, Turun A-klinikka, Turun nuorisoasema, Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka 22.–31.12.2014

➤ Pirkanmaan palvelualue: Tampereen A-klinikka 22.12.2014–4.1.2015 , Tampereen kuntoutumiskeskus 18.12.2014–4.1.2015 , Tampereen Matala 24.–30.11.2014 ja 22.-28.12.2014 , Tampereen päiväosasto 6.–28.10.2014. Sulkujen aikana Pirkanmaan palvelualueen muissa avoinna olevissa palveluyksiköissä pyritään vastaamaan asiakaskysyntään mahdollisuuksien mukaan.

Lähde:
A-klinikkasäätiö

Kuva:
Panthermedia