Alkoholi lyhentää elämää pahimmillaan yli 25 vuotta

Alkoholiongelmaisten miesten kuolleisuus itsemurhiin ja tapaturmiin on yli 10-kertainen verrattuna muuhun väestöön.

Alkoholin käytön vuoksi sairaalahoidossa olleiden elinajanodote on uuden tutkimuksen mukaan yli 25 vuotta lyhyempi kuin muiden suomalaisten. Miesten osalta ero alkoholiongelmaisten ja muiden välillä kasvoi vuodesta 1987 tutkimusjakson loppuun vuoteen 2006. Naisten osalta elinajanodotteen kehitys oli myönteisempi ja kuolleisuusero muuhun väestöön väheni hieman.

Tutkimuksesta selviää, että valtaosa alkoholiongelmaisten kuolemista on ehkäistävissä olevia tautikuolemia. Alkoholiongelmaisten miesten kuolleisuus itsemurhiin ja tapaturmiin on kuitenkin yli 10-kertainen verrattuna muuhun väestöön.

Tutkimuksen pohjoismainen vertailu osoitti alkoholiongelmaisten miesten elinajanodotteen kehittyneen epäsuotuisammin Suomessa ja Tanskassa kuin Ruotsissa. Myös keskimääräinen alkoholin kulutus on alempi Ruotsissa kuin Suomessa tai Tanskassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan alkoholiongelmaisten miesten elinajanodotteen eron kasvu kuvaa terveyden eriarvoisuuden kasvua Suomessa. Laitoksen mukaan Suomessa tarvitaan palvelujen parempaa kohdentamista ja terveyttä edistäviä toimia alkoholiongelmaisille miehille.

THL myös näkee, että Ruotsin tapainen alkoholin saatavuutta rajoittava politiikka vähentää alkoholin liittyvää kuolleisuutta sekä terveyseroja. Siksi sen mielestä myös Suomessa tarvitaan alkoholin saatavuuden rajoittamista kuolleisuuserojen kaventamiseksi.

Lähde:
THL
Mortality and life expectancy of people with alcohol use disorder in Denmark, Finland and Sweden

Kuva:
Panthermedia