Alzheimer-potilaat käyttävät paljon kipulaastareita

Tutkijat muistuttavat, että opioidikipulääkkeiden pitkäaikaiseen käyttöön liittyy ongelmia.

Alzheimerin tautia sairastavat käyttävät vahvoja kipulääkkeitä pitkäaikaisesti erityisesti lääkelaastareina, kertoo PAIN-lehdessä julkaistu suomalaistutkimus.

Noin seitsemän prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista käyttää opioideja muuhun kuin syöpäkipuun yli puolen vuoden ajan. Tutkimuksessa opioidien pitkäaikaiskäyttö oli Alzheimer-potilailla suunnilleen yhtä yleistä kuin vertailuhenkilöillä, mutta tautia sairastavat käyttivät niitä useammin lääkelaastarina (13,2 % ja 5,5 %). Vertailuhenkilöt käyttivät useammin tabletteja.

Kolmasosa kaikista opioidilääkkeen aloittaneista käytti lääkettä pitkäaikaisesti. Opioideja käytettiin usein yhtä aikaa bentsodiatsepiinien kanssa.

Tutkijat muistuttavat, että opioidikipulääkkeiden pitkäaikaiseen käyttöön liittyy ongelmia. Pitkäaikaiskäyttö lisää lääkkeiden haittavaikutusten todennäköisyyttä. Hyödyistä on niukasti tutkimustietoa. Hyötyjä ja haittoja on tutkittu hyvin vähän muistisairailla ja iäkkäillä henkilöillä.

Lääkelaastareita käyttäessä annoksen muuttaminen tai lääkkeen lopettaminen on hitaampaa, joten lääkkeen vasteen ja haittojen tunnistaminen edellyttää tavallista tarkempaa seurantaa.

– Alzheimerin tautia sairastavilla on erityisen tärkeää arvioida niin kipua, kipulääkkeiden tarvetta kuin mahdollisia haittavaikutuksiakin säännöllisesti, Itä-Suomen yliopisto tiedottaa.

Artikkeli perustuu MEDALZ-tutkimukseen, jossa seurattiin vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saanutta noin 67 000 henkilöä. Heistä 13 000 aloitti opioidikipulääkkeen käytön.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia