Anestesia vauvaiässä ei haittaa kehitystä

Vauvan lyhytaikainen yleisanestesia ei muuttanut keskushermoston kypsymistä kahden vuoden iässä.

Vauvan lyhytaikainen yleisanestesia ei muuttanut keskushermoston kypsymistä kahden vuoden iässä. Asiaa selvittänyt kansainvälinen projekti jatkuu lasten tullessa viiden vuoden ikään, ja se pyrkii tuomaan lopullisen vastauksen anestesian vaarallisuudesta kehittyville aivoille.

Tutkimustulosten mukaan yleisanestesiaryhmäläisten kehityspisteiden keskiarvo (SD) oli 98,2 (14,7) ja vertailuryhmäläisten eli spinaalipuudutuksessa hoidettujen 98,6 (14,2). Vauvaiän jälkeisessä sairastavuudessa, hoidon tarpeessa tai lasten kasvussa ei myöskään todettu eroja.

Tutkimuksessa seurattiin alle viiden kuukauden iässä nivustyräleikkaukseen joutuneiden pikkulasten kehitystä. Laajaan monikeskustutkimukseen osallistui yhteensä 28 sairaalaa Australiasta, Italiasta, Yhdysvalloista, Britanniasta, Kanadasta, Alankomaista ja Uudesta-Seelannista. Noin kuuden vuoden aikana satunnaistettiin yhteensä 722 vauvaa, joista 532 saatiin jatkotutkimukseen. Lapset arvottiin joko yleisanestesia- tai paikallispuudutusryhmiin. Sevofluraanianestesia kesti alle tunnin (mediaani 54 minuuttia). Paikallispuudutukset suoritettiin paikallisten käytäntöjen mukaisesti, ja potilaat olivat hereillä toimenpiteessä. Kahden vuoden kehitysiässä lapsille tehtiin Bayley Scales III -tutkimus, ja sen toteuttaneet tutkijat olivat sokkoutettuja hoitoryhmälle.

Aiemmin aiheesta tehdyissä eläinmalleissa on saatu viitteitä siitä, että varhainen altistuminen nukutusaineille saattaisi muuttaa aivosoluja. Ihmisistä on saatu tähän mennessä ristiriitaisia tutkimustuloksia pääasiassa kohorttitutkimuksista, ja todellinen syy-seuraussuhde anesteettien mahdollisesti aiheuttamissa neurologisissa vaurioissa on jäänyt avoimeksi. Kuitenkin toimenpiteitä on ohjeistettu siirtämään myöhemmälle iälle, ehkä tarpeettomastikin.

Neurodevelopmental outcome at 2 years of age after general anaesthesia and awake-regional anaesthesia in infancy (GAS): an international multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2016

Outi Aikio
LT, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 5/16