Anestesian jälkeinen sekavuus tavallisempaa miespotilailla

Tanskalaistutkimuksen mukaan nukutuksen jälkeinen sekavuus on suhteellisen tavallista miespotilailla, höyrystyvällä anestesia-aineella nukutetuilla ja intuboiduilla potilailla.

Tanskalaistutkimuksen mukaan nukutuksen jälkeinen sekavuus on suhteellisen tavallista miespotilailla, höyrystyvällä anestesia-aineella nukutetuilla ja intuboiduilla potilailla. Sekavuus on näissä tilanteissa yleensä lyhytkestoinen. Siitä kärsivien potilaiden hoitamiseen tarvitaan joissakin tilanteissa lisäresursseja. Sen sijaan se harvoin aiheuttaa kliinisiä seuraamuksia.

Nukutuksen jälkeisen sekavuuden esiintyvyyttä on tutkittu paljon lapsipotilailla, mutta ei juurikaan aikuisilla. Tanskassa toteutetussa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa tutkittiin 1 970 nukutettua potilasta (1 035 naista ja 862 miestä). Sekavuutta todettiin 73 potilaalla, ja heistä 28 oli naisia ja 45 miehiä. Herätyksen jälkeistä sekavuutta tutkittiin Richmond Agitation-Sedation Scalella.

Lähde:
Munk J, Andersen G, Møller AM. Post-anaesthetic delirium in adults: incidence, predictors and consequences. Acta Anaesthesiol Scand 2016;60:1059–66.

Kirjoittaja:
Ritva Jokela
dosentti, ylilääkäri
Hyks

Julkaistu Lääkärilehdessä 40/16.

Kuva: Fotolia