Antibioottien käyttö voi lisätä lapsen astma- ja allergiariskiä

Antibiootteja käyttäneillä lapsilla on suurempi riski sairastua lehmänmaitoallergiaan ja astmaan varhaislapsuudessa kuin niillä lapsilla, jotka eivät olleet käyttäneet antibiootteja. Myös äidin antibioottien käyttö raskauden aikana näyttää lisäävän lapsen sairastumisriskiä.

Syitä lapsuusiän astman ja allergisten sairauksien lisääntymiselle monissa länsimaissa ei täysin tunneta. Varhaislapsuuden ja jopa sikiöajan kontakteilla ympäristön mikrobien kanssa sekä elimistön mikrobistolla arvellaan olevan keskeinen merkitys elimistön immuunipuolustuksen kehittymiselle.

Antibiootteja käyttäneillä lapsilla on suurempi riski sairastua lehmänmaitoallergiaan ja astmaan varhaislapsuudessa kuin niillä lapsilla, jotka eivät olleet käyttäneet antibiootteja. Myös äidin antibioottien käyttö raskauden aikana näyttää lisäävän lapsen sairastumisriskiä. Sairastumisriski on pienempi lapsilla, joiden äidit olivat synnyttäneet useita kertoja aiemmin. Näin toteaa Johanna Metsälä väitöskirjassaan.

Myös monet muut äidin tausta- ja perinataalitekijät olivat yhteydessä lapsen riskiin sairastua joko lehmänmaitoallergiaan tai astmaan. Esimerkiksi sektiolla syntyminen lisäsi lapsen lehmänmaitoallergian, mutta ei astman riskiä.

Metsälän mukaan tutkimuksen tulokset tukevat aiempia havaintoja siitä, että varhaislapsuuden ja jopa sikiöajan ympäristötekijöillä, kuten altistumisella ympäristön mikrobien kanssa ja elimistön mikrobistolla, on tärkeä merkitys elimistön immuunipuolustuksen kehittymiselle.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun tuloksia antibioottien käytön yhteydestä lehmänmaitoallergian riskiin raportoidaan. Sen vuoksi havaintojen tueksi tarvitaan vielä vahvistusta jatkotutkimuksista, sanoo Johanna Metsälä.

Kansallisiin rekistereihin perustuen tutkittiin 16 237 maitoallergiaan ja 20 272 astmaan sairastunutta lasta ja saman verran terveitä verrokkeja. Tutkimuksessa otettiin huomioon äidin taustatekijät: mm. ikä ja raskaushistoria sekä syntymäaikaiset tekijät, esimerkiksi synnytystapa.

Äitien taustaa, raskautta ja synnytystä koskeneet tiedot hankittiin THL:n syntyneiden lasten rekisteristä. Tiedot tutkittujen lasten ja heidän äitiensä antibioottien käytöstä sekä lasten maitoallergiasta ja astmasta puolestaan saatiin Kansaneläkelaitoksen lääketiedostoista.

TtM Johanna Metsälän väitöskirja Maternal and perinatal characteristics, use of antibiotics and the risk of cow`s milk allergy and asthma in childhood tarkastetaan 21.3.2014 Tampereen yliopistossa.

Kuva: Panthermedia