Apteekit kärsivät lääkkeiden saatavuusongelmista

Useimmiten saatavuusongelmat aiheuttivat tyytymättömyyttä asiakkaassa sekä pitkittivät asiakastilannetta.

Tuoreesta Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta käy ilmi, että lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä suomalaisissa apteekeissa. Tutkimukseen osallistuneista apteekeista noin 80 prosentilla saatavuusongelmia esiintyi päivittäin tai lähes päivittäin ja noin 17 prosentilla viikoittain.

Lähes kaikki tukkuliikkeistä jälkitoimitukseen jääneet lääkkeet olivat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä. Yhteensä 80 prosenttia oli reseptilääkkeitä.

Yleisimmin saatavuusongelmia oli hermostoon vaikuttavissa lääkkeissä ja sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä. Nämä ovat myös Suomessa yleisimmin käytettyjä ja myydyimpiä lääkkeitä. Yleisimmin seuranta-aikana jälkitoimitukseen jääneet lääkeaineet olivat kipulääke parasetamoli, kolesterolilääke atorvastatiini ja unilääke tematsepaami.

Lähes aina apteekit saivat tiedon lääkkeen saatavuusongelmasta lääketukkukaupasta. Saatavuusongelman syy sen sijaan voitiin ilmoittaa apteekeille vain 11 prosentissa tapauksista.

Puolessa näistä syyksi ilmoitettiin tuotteen loppuminen maasta tai toimittajilta. Muita syitä olivat tuotanto-ongelmat ja lääketukkukaupasta johtuvat syyt. Suurimmassa osassa tapauksista apteekit eivät saaneet tietoa siitä, milloin jälkitoimitukseen jäänyt valmiste on uudelleen saatavissa.

Tutkimukseen osallistui 129 apteekkia

Lääkkeiden saatavuusongelmat aiheuttivat haittaa apteekin toiminnalle kolmasosassa tapauksista. Useimmiten saatavuusongelmat aiheuttivat tyytymättömyyttä asiakkaassa sekä pitkittivät asiakastilannetta.

Suurimmassa osassa tapauksista saatavuuskatkokset eivät aiheuttaneet ongelmia, koska korvaava valmiste oli saatavilla tai tuotetta oli riittävästi varastossa katkoksen ajan. Vain muutamissa tapauksissa asiakas jäi kokonaan ilman lääkettä.

Tutkimukseen valittiin satunnaisotannalla joka kolmas yksityinen apteekki ja yksi yliopiston apteekin toimipiste. Apteekkeja pyydettiin raportoimaan kuukauden seurantajakson aikana syksyllä 2013 apteekkien tilauksista jälkitoimitukseen jääneet resepti- ja itsehoitolääkkeet. Lääkevalmisteen perustietojen lisäksi raportoitiin jälkitoimituksen syyt ja ongelmat, joita jälkitoimitus aiheutti apteekeissa.

Tutkimukseen osallistui 129 apteekkia eli 66 prosenttia valituista apteekeista. Lopullinen aineisto koostui 3 311 seurantalomakkeesta, jotka oli täytetty jälkitoimitukseen jääneistä lääkkeistä. Tutkimukseen osallistuneet apteekit edustivat hyvin kaikkia suomalaisia apteekkeja apteekin koon ja sijainnin mukaan tarkasteltuna. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Health Policy -lehdessä.

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto
Medicine shortages A study of community pharmacies in Finland, Health Policy (2014)

Kuva:
Pixmac