Armeija vaikuttaa nuorten terveyskäyttäytymiseen

Varusmiesyhteisöllä on paljon valtaa esimerkiksi nuoren tupakointiin ja syömiseen. Nuorisotutkija selvitti varusmiesten terveystajua suorittamalla alokaskauden heidän kanssaan.

Sotilaskoulutus ja varusmiesyhteisön arki eivät aina tue myönteisiä terveysvalintoja, osoittaa nuorisotutkija Anni Ojajärven väitöstutkimus. Ojajärvi selvitti varusmiesten terveystajua suorittamalla alokaskauden heidän kanssaan. Hän huomasi, että armeijan käytännöt tukevat esimerkiksi tupakointia.

– Varusmiespalveluksessa oman tilan saaminen on vaikeaa, mutta tupakoiville nuorille on varattu oma, instituution sääntöjen ulkopuolelle jäävä vapauden valtakunta, tupakkakoppi, Ojajärvi kuvailee.

Tutkimuksen mukaan varusmiehille tupakointi on yksi stressinhallintakeino, joka sopii instituution käytäntöihin, imagoon ja historiaan. Ojajärven mielestä tupakoinnin kieltäminen ei kuitenkaan olisi hyvä ratkaisu. Tupakoinnin vähentämiseksi tarvittaisiinkin monipuolisia keinoja. Tupakoimattomille varusmiehille voitaisiin tarjota esimerkiksi mahdollisuus säännöistä vapaaseen taukotilaan.

Armeijaruokailussa parantamisen varaa

Tutkimuksessa käsitellään myös armeijaruokailua ja nuorten miesten suhtautumista ruoan terveellisyyteen. Ojajärven mukaan yksittäinen varusmies tekee valintoja armeijan tiukkaan määritellyn arjen ja varusmiesyhteisön sosiaalisen maailman keskellä.

– Armeijassa ruokailu jakautuu kahtia, kehon pikaiseen tankkaukseen mukessa eli muonituskeskuksessa ja iltavapailla nautittuihin herkkuihin. Mikäli nuorella itsellään ei ole aktiivista terveysvalintoja ohjaavaa motiivia, hän seuraa instituution käytäntöjä ja varusmiesyhteisöä, Ojajärvi toteaa. Hänen mukaansa arjen käyttäytymistä tulisi muuttaa terveellisiä valintoja tukeviksi.

Tutkimuksen aineistona on vuonna 2008–2009 Parolannummen Panssariprikaatissa toteutettu etnografinen kenttätyö. Tutkija osallistui kahdeksan viikon ajan ympärivuorokautisesti alokaskauden koulutukseen, asui varusmiesten kanssa ja havainnoi armeijan arkea. Lisäksi tutkija haastatteli varusmiehiä. Yksilöhaastatteluja tehtiin 39 (15 miestä, 8 naista). Osaa nuorista haastateltiin kahteen kertaan.

Anni Ojajärven väitöskirja Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä tarkastetaan perjantaina 24.4. kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirja kuuluu sosiologian oppiaineeseen.

Lähde:
Helsingin yliopisto
Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä

Kuva:
Panthermedia