Asentoriippuvaista uniapneaa on monta tyyppiä

Asentoriippuvainen uniapnea on usein lievempi kuin asennosta riippumaton, ja potilaat ovat vanhempia ja laihempia.

Uniapneassa ylähengitysteiden ahtauma estää ilman liikkumisen joko osittain (­hypopnea) tai kokonaan (apnea). Asentoriippuvainen uniapnea tarkoittaa, että yöllisiä hengityshäiriöitä on eniten selällään maatessa. Tällöin kaikissa muissa asennoissa apnea-hypopneaindeksi (AHI) on alle 5. Se on nyt jaettu alatyyppeihin.

Korealaiset tutkivat 1 052 uniapneapotilasta, joista 75 %:lla uniapnea oli asentoriippuvainen ja heistä 40 %:lla muissa asennoissa kuin selinmakuulla AHI oli alle 5. Potilaat ryhmiteltiin muussa asennossa mitatun AHI:n perusteella: alatyypissä 1 AHI oli alle 5, alatyypissä 2 se oli 5–15 ja alatyypissä 3 yli 15. Näiden kolmen ryhmän ominaisuuksia selvitettiin ja verrattiin asennosta riippumatonta uniapneaa sairastaviin.

Asentoriippuvainen uniapnea oli usein lievempi kuin asennosta riippumaton, ja potilaat olivat vanhempia ja laihempia. Asentoriippuvainen uniapnea ei vaikuttanut päiväaikaiseen väsymykseen, masennusoireisiin, ahdistuneisuuteen tai elämänlaatuun samalla lailla kuin asennosta riippumaton. Alatyypin 1 ja 2 potilaat olivat aivan erilaisia kuin alatyypin 3 tai asennosta riippumatonta uniapneaa sairastavat. Lisäksi alatyypin 3 potilaat nukkuivat hyvin vähän selällään, kun taas alatyypin 1 potilaat erittäin paljon.

Tutkimus osoitti, että uniapnea on monimuotoinen sairaus ja asennosta riippuvaisuudella on oma merkityksensä. Jos potilaalla on päiväaikaista väsymystä ja AHI yli 15, CPAP-hoito on tarpeen asentoriippuvaiseenkin uniapneaan. Jos kuitenkin potilaalla todetaan lievä asentoriippuvainen tauti, jossa AHI selinmakuulla on 5–15 mutta muissa asennoissa alle 5, järkevin valinta on laihdutus tai asentohoito. Uniapneapotilaat tarvitsevat yksilöllisen arvion sairaudestaan.

Lähde: Lee SA, Paek JH, Chung YS, Kim WS. Clinical features in patients with positional obstructive sleep apnea according to its subtypes. Sleep Breath, verkossa ensin 12.7.2016.

Kirjoittaja:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Fotolia