Bentsodiatsepiinit saattavat lisätä Alzheimer-riskiä

BMJ:ssä julkaistun tutkimuksen mukaan bentsodiatsepiinien käyttö on yhteydessä suurentuneeseen Alzheimerin taudin riskiin.

Bentsodiatsepiinien käyttö on yhteydessä suurentuneeseen Alzheimerin taudin riskiin, osoittaa BMJ:ssä julkaistu tutkimus. Yhteys on sitä vahvempi, mitä pidempiaikaisesta käytöstä on kyse.

Tapaus-verrokkitutkimus kattoi noin 1 800 Alzheimer-potilasta ja vajaat 7 200 tervettä verrokkia Kanadan Quebecistä. Tutkittavat olivat yli 66-vuotiaita. Tiedot bentsodiatsepiinien käytöstä ja Alzheimerin taudista pohjautuivat sairausvakuutuksen tietokantaan.

Suhteellisen lyhytaikaisessa (< 91 päivää) käytössä bentsodiatsepiineilla ja Alzheimerin taudin riskillä ei havaittu olevan yhteyttä. Riski alkoi suurentua, kun bentsodiatsepiinien käyttö kesti yli kolme kuukautta, etenkin pitkävaikutteisia bentsodiatsepiineja käytettäessä. Yli puolen vuoden (180 päivää) käyttö oli yhteydessä lähes kaksi kertaa suurempaan Alzheimerin taudin riskiin kuin verrokeilla.

Tutkijat huomauttavat, että bentsodiatsepiinit ovat kiistatta hyödyllisiä hoidettaessa ahdistuneisuushäiriöitä ja väliaikaista unettomuutta. Hoidon tulisi kuitenkin suositusten mukaisesti olla kestoltaan lyhytaikaista eikä kestää yli kolmea kuukautta.

Heidän mukaansa tutkimuksessa ei myöskään voitu aukottomasti todentaa, onko bentsodiatsepiinien käytön ja Alzheimerin taudin yhteys kausaalinen. Lääkityksen käyttö saattaa olla myös varhainen merkki tilasta, joka liittyy suurentuneeseen dementiariskiin.

Lue myös: Vanhusten bentsodiatsepiinien käyttöä voidaan vähentää

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lähde: Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s disease: case-control study

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.