Brittitutkijatkin löysivät rokotteen ja narkolepsian yhteyden

Uusimmassa British Medical Journalissa on julkaistu tutkimus, jonka mukaan sikainfluenssarokote lisäsi Englannissa narkolepsian esiintyvyttä lapsilla ja nuorilla.

Englannissa on nyt tunnustettu Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian yhteys. Epidemiologi Elisabeth Millerin johdolla tehty retrospektiivinen analyysi julkaistiin uusimmassa British Medical Journalissa.

Tutkimukseen otettiin mukaan 245 lapsen ja nuoren terveystiedot. Heistä 75:llä oli todettu narkolepsia 1. tammikuuta 2008 jälkeen. Sairastuneista 11 oli saanut Pandemrix-rokotteen ennen narkolepsian toteamista, suurin osa puolen vuoden sisällä. Narkolepsian esiintyvyyttä verrattiin samanikäisiin (4–18-vuotiaat), jotka olivat sairastuneet itse raportoituun narkolepsiaan seuranta-ajan ulkopuolella.

Brittitutkijat toteavat johtopäätöksissään, että tulos osoittaa kausaalisen yhteyden rokotuksen ja narkolepsian välillä, mikä tukee Suomessa tehtyjä havaintoja. He kuitenkin huomauttavat, että rokotettujen lasten muita nopeampi ohjaus tutkimuksiin on saattanut lisätä narkolepsiatapausten ylidiagnosointia.

Ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta kertoo suomalaisten rokotustutkijoiden ja -asiantuntijoiden seuraavan mielenkiinnolla muista maista tulevia tutkimuksia. Pandemrix-rokotusten ja narkolepsian yhteydestä ovat jo raportoineen Suomen ja Englannin lisäksi ruotsalaiset ja irlantilaiset tutkijat. Norjalaisten tutkimus on ilmestymässä piakkoin.

– Tänäkin talvena rokotetutkijat ovat keskustelleet useissa kansainvälisissä tapaamisissaan narkolepsiariskistä. Toiset tutkijat ovat yhä sitä mieltä, ettei biologista yhteyttä löydetä, vaan kyse on enemmän epidemiologisesta assosiaatiosta. Paitsi maailmalla, meillä Suomessakin tehdään parhaillaan usean tutkimusryhmän voimin tutkimusta rokoteadjuvanttien riskeistä sekä geneettisen riskin ja rokotuksen yhteydestä. Pyrimme saamaan selvyyttä nimenomaan biologisista mekanismeista, kertoo Hanna Nohynek.

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.