D-vitamiinin puutos kasvattaa MS-taudin riskiä

D-vitamiinin käyttöä suositellaan ainakin tupakoiville, ylipainoisille sekä niille, joiden suvussa esiintyy MS-tautia.

D-vitamiinin puutokseen voi liittyä jopa kaksinkertainen MS-taudin riski verrattuna niihin, joilla D-vitamiinia on riittävästi.

Suomalais-yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa vertailtiin MS-tautiin sairastuneiden 1 092 naisen ennen sairastumista otettujen verinäytteiden D-vitamiinipitoisuuksia 2 123:n terveenä pysyneen naisen D-vitamiini­pitoisuuksiin. Näytteet olivat peräisin Finnish Maternity Cohort (FMC) -seerumipankista, jossa säilytetään 800 000 naisen raskauden aikana otettuja seeruminäytteitä.

Naisilla, joiden seeruminäyte osoitti D-vitamiinin puutosta (25-hydroksivitamiini D:n pitoisuus alle 30 nmol/l), MS-taudin riski todettiin 43 % suuremmaksi kuin naisilla, joiden D-vitamiinipitoisuus oli riittävä (vähintään 50 nmol/l). Kun käytettävissä oli vähintään kaksi näytettä, vastaava D-vitamiinin puutokseen liittyvä MS-taudin riski oli kaksinkertainen.

D-vitamiinipitoisuuden yhteys MS-taudin riskiin on todettu kahdessa aikaisemmassakin tutkimuksessa, mutta nyt julkaistu tutkimus on suurin ja mukana oli runsaasti myös sellaisia henkilöitä, joiden D-vitamiinipitoisuus oli pieni, puolella naisista alle 30 nmol/l. Tutkijat huomauttavat, ettei tuloksia välttämättä voi yleistää miehiin, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa D-vitamiinin ja MS-riskin yhteys on todettu myös miehillä.

Artikkelia kommentoivassa pääkirjoituksessa tutkimuksen todetaan vahvistavan käsitystä, että D-vitamiinilla on kausaalinen yhteys MS-taudin syntyyn. D-vitamiinin käyttöä suositellaan ainakin niille, joilla MS-riski on suurentunut, kuten tupakoiville, ylipainoisille sekä niille, joiden suvussa esiintyy MS-tautia.

Lähteet: Munger KL, Hongell K, Åivo J, Soilu-Hänninen M, Surcel H-M, Ascherio A. 25-hydroxyvitamin D deficiency and risk of MS among women in the Finnish Maternity Cohort. Neurology, verkossa ensin 13.9.2017. doi: 10.1212/WNL.0000000000004489

Marrie RA, Beck CA. Preventing multiple sclerosis. To (take) vitamin D or not to (take) vitamin D? Neurology, verkossa ensin 13.9.2017. doi: 10.1212/WNL.0000000000004506

Pertti Saloheimo

Kuva: Fotolia