D-vitamiinin puutos on yleistä suomalaisaikuisilla

D-vitamiinin puutosta on kolmanneksella suomalaisista aikuisista, osoittaa vuonna 2007 toteutettu väestötutkimus. D-vitamiinitasot olivat merkitsevästi yhteydessä ikään, fyysiseen aktiivisuuteen ja D-vitamiinia sisältävien vitamiinilisien käyttöön.

D-vitamiinin puutosta on kolmanneksella suomalaisista aikuisista, osoittaa vuonna 2007 toteutettu D2D-väestötutkimus. D-vitamiinin puutos on yleisempää naisilla (36 %) kuin miehillä (30,6 %).

Alkuperäistutkimus on julkaistu Lääkärilehdessä verkossa ensin -artikkelina.

Väestötutkimus osoitti, että miesten ja naisten D-vitamiinitasot olivat merkitsevästi yhteydessä ikään, fyysiseen aktiivisuuteen ja D-vitamiinia sisältävien vitamiinilisien käyttöön. Tulosten mukaan aktiivisesti liikkuvilla ja D-vitamiinilisiä syövillä oli muita korkeammat D-vitamiinitasot.

Suurin D-vitamiinin puutoksen riski oli niillä työikäisillä naisilla, joiden painoindeksi oli korkea, fyysinen aktiivisuus vähäistä ja jotka eivät käyttäeet D-vitamiinilisiä.

D-vitamiinin puutokseksi katsottiin seerumin kalsidiolin määrä, joka oli pienempi kuin 50 nmol/l.

Tutkimuksessa oli mukana 1 348 miestä ja 1 474 naista. Iältään 45–74-vuotiaat tutkittavat valittiin satunnaisesti Väestörekisteristä.

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.