D-vitamiinin vaikutukset postmenopausaalisten naisten luustoon vähäisiä

Eri D-vitamiiniannosten vaikutukset postmenopausaalisten naisten luustoon olivat samankaltaisia kuin lumelääkkeen, toteaa JAMA Internal Medicine -lehti.

Suuret annokset D3-vitamiinia lisäsivät hiukan kalsiumin imeytymistä suolesta postmenopausaalisilla naisilla. Nämä D-vitamiiniannokset eivät vaikuttaneet suotuisasti luuston mineraalitiheyteen, lihasten toimintaan, lihasmassaan tai kaatumisiin. Näin kertoo JAMA Internal Medicine -lehti.

Tutkimuksen perusteella ei löytynyt näyttöä suositukselle, että postmenopausaalisten naisten seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus pitäisi olla 75 nmol/l tai korkeampi. Tutkijoiden mukaan pienten ja suurten D3-vitamiiniannosten vaikutukset luustoon ja lihaksiin eivät eronneet lumeesta postmenopausaalisilla naisilla, joiden seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus oli vähemmän kuin 75 nmol/l. Tutkijoiden mukaan tulokset lähinnä tukivat Institute of Medicinen näkemystä siitä, että 50 nmol/l on riittävä 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus.

Kalsiumin imeytyminen lisääntyi prosentin henkilöillä, jotka saivat suuren määrän D-vitamiinia. Kalsiumin imeytyminen pieneni D-vitamiinia vähemmän saaneessa ryhmässä 2 prosenttia ja lumetta saaneessa joukossa 1,3 prosenttia. Tätä tutkijat eivät pitäneet kliinisesti merkittävänä.

Muutoksia ei ilmennyt selkärangan, lonkan, reisiluun kaulan ja koko luuston mineraalitiheydessä eikä luu- ja lihasmassassa eri tutkimusryhmissä. Eroja ei näkynyt henkilöiden fyysisessä aktiivisuudessa, toimintakyvyssä ja kaatumisten määrässä, kun ryhmiä verrattiin keskenään.

Tukea aikaisemmille tutkimustuloksille

Satunnaistettuun, kaksoissokkoutettuun, lumekontrolloituun yhdysvaltalaiseen vuoden mittaiseen tutkimukseen osallistui 230 postmenopausaalista naista, jotka olivat 75-vuotiaita tai nuorempia ja joiden seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus oli tutkimuksen alussa keskimäärin noin 50 nmol/l. Tutkittavilla ei ollut osteoporoosia.

Yhteen ryhmään satunnaistettiin henkilöitä, jotka saivat päivittäin valkoista lumelääkettä ja kaksi kertaa kuussa keltaista lumetta. Toisessa ryhmässä naisten päivittäinen D-vitamiiniannos oli 20 µg (800 KY). Heille annettiin myös kaksi kertaa kuussa keltaista lumelääkettä. Kolmas tutkimusjoukko sai päivittäin valkoista lumelääkettä ja kaksi kertaa kuussa 1 250 µg (50 000 KY) D-vitamiinia, joka vastaa noin 80 µg:n (noin 3 300 KY) päiväannosta. Suuria D-vitamiiniannoksia nauttineiden ryhmä saavutti ja ylläpiti seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuuden ≥ 75 nmol/l.

– Tulos oli aika lailla odotettavissa. Kun seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus on yli 50 nmol/l, vaikutuksia ei useimmiten ole kalsiumin imeytymiseen, luiden mineraalitiheyteen, luu- ja lihasmassaan eikä kaatumisiin, toteaa professori Christel Lamberg-Allardt Helsingin yliopistosta.

Lamberg-Allardtin mukaan tutkimustietoa on paljon suun kautta otettavien D-vitamiinilisien vaikutuksista luiden mineraalitiheyteen ja lihaksiin. Tulokset ovat osoittaneet, että D-vitamiinilla voi olla vaikutusta ensisijaisesti yhdessä kalsiumlisän kanssa, kun 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus on alle 30–50 nmol/l.

– Tämä tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia, hän arvioi.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.