D-vitamiinista apu lasten toistuviin korvatulehduksiin?

Päivittäinen D-vitamiinilisä kuuden kuukauden seurannassa vähensi välikorvatulehduksia.

Uusiutuvia välikorvatulehduksia voidaan alustavan tuloksensa perusteella todennäköisesti ehkäistä korjaamalla puutteellinen D-vitamiinin saanti lapsilla, joilla on matala seerumin D-vitamiinitaso. Satunnaistetussa lumevertailututkimuksessa 116 lapsella oli tois­tuvia korvatulehduksia ja D-vitamiinitaso noin 26 ng/ml eli alle (Italiassa) suositellun 30 ng/ml.

Päivittäinen D-vitamiinilisä (1 000 IU) kuuden kuukauden seurannassa vähensi välikorvatulehduksia enemmän kuin lumehoito ja ero oli selvä myös komplisoituneiden tulehduksien määrässä. Lapset olivat keskimäärin 33,4 kuukauden ikäisiä ja 72–84 %:a oli imetetty vähintään kolme ­kuukautta. Tutkijat kehottavat alustavan tuloksensa perusteella mittaamaan lapsen seerumin D-vitamiinitason, jos välikorva­tulehdukset toistuvat ja hoitamaan lasta tarvittaessa D-vita­miini­tipoilla.
www.medpagetoday.com (13.9.2013)

Juhana E. Idänpään-Heikkilä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 39/13.